Personlig presentation av Anette Timmerlid

Mångfaldssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet
Samordnare med särskilt ansvar för jämställdhet och mångfaldsfrågor. Sammankallande och föredragande för mångfaldsrådet. Diskrimineringsärenden. Projektledare för Akademi för integration och Korta vägen för utländska akademiker.