Personlig presentation av Sören Johansson

Univ adjunkt medieproduktion inr musikproduktion, Ljud- och musikproduktion
Undervisning.

Jag har undervisat och utvecklat program och kurser inom Ljud- och musikproduktion vid HDa sedan 2001. Projekthantering och entreprenörskap är ett stort intresse som inneburit att jag varit med och utvecklat konceptet SURT. Jag producerar också DUpod - en podcast om pedagogisk utveckling i högre utbildning, som publiceras i DiVA. Mitt forskningsintresse är att förstå och beskriva hur organisering av musikproduktion förändras av medieteknologisk utveckling. Mitt pågående avhandlingsprojektet, Musik som karriär, handlar om hur unga musiker agerat för att etablera sig under övergångar från utbildning till arbetsliv åren 2007-2011 när sociala medier började användas.  

Publikationer