Personlig presentation av Märet Brunnstedt

Forskarutbildningssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet
Forskarutbildningssamordnare och sekreterare i Forskarutbildningsnämnden samt i forskarutbildningarnas respektive Forskarutbildningsråd.