Chris Bales

Personlig presentation av Chris Bales

Professor energiteknik, Energiteknik
Jag är kursansvarig på tre kurser på masterprogrammet inom solenergi. Mitt forskningsområde är energieffektivisering med fokus på solenergi. De flesta projekt är internationella projekt.

Jag har jobbat länge på högskolan och började 1992 som tekniker. Nuförtiden jobbar jag främst med forskning men även med undersvisning och samverkan med företag. Jag handleder flera doktorander och är ansvarig för flera kurser i vårt masterprogram inom solenergi.

Kärnan i forskningen och undervisningen är solenergi men jag har även jobbat med energieffektivisering i stort. Min roll i ämnet och i forskargruppen handlar mycket om internationell samverkan i olika projekt och jag har arbetat i många EU projekt i olika ramprogram.  Jag har också jobbat i flera Nordiska projekt med undervisning och forskning.Forskningsprojekt
Publikationer