Personlig presentation av Andreas Hårrskog

Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Undervisar i grundlärarprogrammet och i lärarlyftet. Kursansvarig för Matematik 1a, Matematik 2a, Preparankurs för grundlärare och i Matematik för lärare (ingår i lärarlyftet).