Peter M Jansson

Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete
Fil dr, Socialt arbete
Undervisning i sociologi, socialt arbete, socialpsykologi och våld samt forskning om interpersonellt våld.

Forskningens är inriktad mot att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Forskningen avser öka kunskaperna om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. 

De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna hämtas från den kritiska realismen och ekologiska metoder vilket möjliggör relaterandet av forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och hegemonisk maskulinitet. Detta genomförs för att kunna få tillgång till kunskap om hur olika faktorer samverkar vid mäns våld.

Integrerande perspektiv kan  vidare minska risken för ekologiska felslut och ökar förståelsen av komplex samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, vilket också kan bidra till kunskapsutvecklingen inom våldsterapiområdet. 

   


Publikationer