Personlig presentation av Peter M Jansson

Fil dr, Socialt arbete
Undervisning i sociologi, socialt arbete, socialpsykologi och våld samt forskning om interpersonellt våld.
Univ lektor socialt arbete, Socialt arbete

Peter M. Jansson, undervisar i ämnena sociologi och socialt arbete på samhällsvetarprogrammet och socionomutbildningen.

Har tidigare arbetat som skogsarbetare, arbetsförmedlare och folkhögskolelärare på bland annat arbetarteatern i Hällefors

Började på Högskolan Dalarna 1999 med undervisning i Sociologi och hade då sedan tidigare en magister i Sociologi vid Örebro Universitet, en kandidat i Pedagogik vid Högskolan Dalarna, samt Folkhögskolelärarexamen från Linköpings Universitet.

Började 2011 forskarutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping och disputerade 2016 i ämnet socialt arbete på en avhandling om mäns våld.

Forskningen bedrivs med ett integrerat forskningsperspektiv och forskningen syftar till att öka kunskaperna om hur mekanismerna bakom interpersonellt våld ser ut. Ett  fokus ägnas åt att utveckla kunskap om hur en mer effektiv våldsbehandling kan utvecklas som är anpassad till olika typer av intimt partnervåld. Ett annat fokus ägnas åt att öka kunskapen om hur emotioner samspelar med utövande av våld mot andra och sig själv. Ytterligare ett tema ägnas åt hur män med olika typer av maskulinitetskonstruktioner förhåller sig till våld mot kvinnor.

De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna hämtas från den kritiska realismen som utvecklat en pluralistisk metodologi för att öka kunskapen om socialvetenskapliga frågor. Perspektiv ger ökade möjligheter att förklara samspelet mellan de faktorer på olika nivåer som föregår händelsen våld. Genom ökad förståelse av den komplexa samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, minskar risken för ekologiska felslut.

Publikationer