Personlig presentation av Christina Romlid

Fil dr, Historia
Univ lektor historia inr ekonomisk historia, Historia

Ordförande i Saco-S föreningen på Högskolan Dalarna.

Publikationer