Göran Morén

Göran Morén

Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete

Göran Morén har en bakgrund som lärare i gymnasieskola och har sedan 2001 varit verksam i lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna som lärare i en mängd kurser och med diverse administrativa uppdrag. Under senare år har Göran framför allt arbetat i pedagogiskt arbete med kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningarna.

Han skaffade en magister- och en masterexamen i utbildningsvetenskap, inriktning didaktik, vid Uppsala universitet 2011 respektive 2013. Sedan hösten 2013 är Göran doktorand i pedagogiskt arbete inom ramen för en forskarskola arrangerad i samverkan mellan Karlstads universitet och Högskolan Dalarna. Doktorandprojektet, som ska utmynna i en licentiatuppsats, är inriktat mot samhällskunskapsämnet med särskilt fokus på hur samhällsfrågor hanteras i undervisningen. Handledare är Sara Irisdotter Aldenmyr (Högskolan Dalarna) och Nina Thelander (Karlstads universitet).

Publikationer
Programansvarig
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LA79A)
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan (LAGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LP79A)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild (LP79A-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska (LP79A-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Franska (LP79A-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia (LP79A-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Idrott och Hälsa (LP79A-IDHA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik (LP79A-MATE)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Modersmål: arabiska (LP79A-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion (LP79A-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Spanska (LP79A-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska (LP79A-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk (LP79A-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Tyska (LP79A-TYSK)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan (LPGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Bild (LPGYA-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska (LPGYA-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Franska (LPGYA-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia (LPGYA-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa (LPGYA-IDHÄ)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Kinesiska (LPGYA-KINA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Matematik (LPGYA-MATE)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Modersmål: arabiska (LPGYA-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion (LPGYA-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Spanska (LPGYA-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska (LPGYA-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk (LPGYA-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Tyska (LPGYA-TYSK)