Göran Morén

Göran Morén

Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete

Göran Morén har en fil.lic. i pedagogiskt arbete baserad på uppsatsen Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan, från 2017.

Göran undervisar i kurser i pedagogiskt arbete och är sedan 2018 programansvarig för ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Göran har ett administrativt ansvar för det högre seminariet inom forskningprofilen Utbildning och lärande och ingår också i den forskargrupp som är den kollegiala mötesplatsen för SO-didaktik. 

Publikationer
Programansvarig
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LA79A)
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan (LAGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LP79A)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild (LP79A-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska (LP79A-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Franska (LP79A-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia (LP79A-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Idrott och Hälsa (LP79A-IDHA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik (LP79A-MATE)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik (LP79A-MTEM)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Modersmål: arabiska (LP79A-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion (LP79A-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Spanska (LP79A-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska (LP79A-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk (LP79A-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Tyska (LP79A-TYSK)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan (LPGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Bild (LPGYA-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska (LPGYA-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Franska (LPGYA-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia (LPGYA-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa (LPGYA-IDHÄ)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Kinesiska (LPGYA-KINA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Matematik (LPGYA-MATE)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Matematik (LPGYA-MTEM)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Modersmål: arabiska (LPGYA-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion (LPGYA-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Spanska (LPGYA-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska (LPGYA-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk (LPGYA-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Tyska (LPGYA-TYSK)