Göran Morén

Personlig presentation av Göran Morén

Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1

Göran Morén har en fil.lic. i pedagogiskt arbete baserad på uppsatsen Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan, från 2017.

Göran undervisar i kurser i pedagogiskt arbete och är sedan 2018 programansvarig för ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Göran har ett administrativt ansvar för det högre seminariet inom forskningprofilen Utbildning och lärande och ingår också i den forskargrupp som är den kollegiala mötesplatsen för SO-didaktik. 

Publikationer
Programansvarig
Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LA79A)
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan (LAGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 (LP79A)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång bild (LP79A-BIDL)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång bild (LP79A-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång engelska (LP79A-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång franska (LP79A-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång historia (LP79A-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång idrott och hälsa (LP79A-IDHA)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång matematik (LP79A-MTEM)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång modersmål: arabiska (LP79A-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång religion (LP79A-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång spanska (LP79A-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång svenska (LP79A-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång svenska som andraspråk (LP79A-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - ingång tyska (LP79A-TYSK)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan (LPGYA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång bild (LPGYA-BIDL)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång bild (LPGYA-BILD)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång engelska (LPGYA-ENGA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång franska (LPGYA-FRAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång historia (LPGYA-HISA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång idrott och hälsa (LPGYA-IDHÄ)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång kinesiska (LPGYA-KINA)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång matematik (LPGYA-MTEM)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång modersmål: arabiska (LPGYA-ARAB)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång religion (LPGYA-RELI)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång spanska (LPGYA-SPAN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång svenska (LPGYA-SVEN)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång svenska som andraspråk (LPGYA-SVAS)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - ingång tyska (LPGYA-TYSK)