Susanne Corrigox

Personlig presentation av Susanne Corrigox

Internationaliseringssamordnare, Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)
Erasmusansvarig. Jag arbetar med strategiska internationella frågor, internationella samarbetsavtal och ansökningar inom bland annat EU. Representant i hållbarhetsrådet.