Åsa Härstedt

Personlig presentation av Åsa Härstedt

Bibliotekarie, Bibliotek Borlänge
Kontaktbibliotekarie för Akademin Industri och Samhälle i Borlänge. Jag ansvarar också för kursen "Informationssökning och informationshantering, IK3003".