Klas Sundberg

Personlig presentation av Klas Sundberg

Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi
Fil dr, Företagsekonomi

Forskar och utbildar om strategi, ekonomistyrning, redovisning och informationssystem.

Publikationer