Klas Sundberg

Personlig presentation av Klas Sundberg

Fil dr, Företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi, Företagsekonomi
Avdelningschef, Avdelning utbildningsvetenskap
Avdelningschef, Lärarutbildningskansliet

Lektor i företagsekonomi som nu arbetar som avdelningschef vid Utbildningsvetenskap. Forskar om strategi, ekonomistyrning och redovisning. Under senare år är forskningen nära anknuten till hållbarhet, organisation och lärande kopplat till strategisk utveckling.

Forskningsprojekt
Publikationer