Annette Henning

Annette Henning

Univ lektor energi och miljöteknik, Energiteknik

Annette Henning är docent i socialantropologi vid Centrum för solenergiforskning (SERC). Hennes forskning har huvudsakligen ägnats åt besluts- och förändringsprocesser relaterade till energieffektivisering och energiomställning, samt kulturspecifika innebörder av energitekniska system, framförallt solvärme i byggd miljö.

Publikationer