Personlig presentation av Sören Högberg

Fil dr, Pedagogik 1
Univ lektor pedagogik, Pedagogik 1

Med utgångspunkt i att all undervisning har en moralisk dimension är Sören Högbergs forskningsintresse riktat mot pedagogiska processer och de intentioner av både etisk och didaktisk karaktär som utvecklas i interaktion lärare och elever emellan. Han är engagerad i två av forskningsprofilen Utbildning och lärandes kollegiala grupper - "SO-didaktik" och "Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer".

Sören Högberg är involverad i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna, framförallt i grundlärarprogrammet, Han undervisar i Högskolan Dalarnas magisterprogram i Pedagogiskt arbete samt handleder två doktorander i Pedagogik respektive Pedagogiskt arbete.  

Sören Högberg är också biträdande ämnesansvarig för ämnet Pedagogiskt arbete.Publikationer