Personlig presentation av Bengt Ericsson

Verksamhetschef, PUD

Leder verksamheten inom Högskolan Dalarnas Regionala Utvecklingscenter (RUC). Namnet på organisationen är Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och är en samverkansorganisation mellan främst lärarutbildningen vid HDa och regionens skolhuvudmän.