Personlig presentation av Lars Båtefalk

Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia

Lars Båtefalk, född 1966 och uppvuxen samt boende i Borlänge, är lektor i historia. Han disputerade vid Uppsala universitet år 2000 på en avhandling om nykterhetsorganiseringen under 1800-talets förra hälft, och har sedan dess undervisat och forskat med huvudsaklig inriktning på 1800-och 1900-talets sociala, ideologiska, kulturella och politiska historia. Båtefalk har därtill, sedan några år tillbaka, orienterat sig mot frågor rörande fostran av barn och unga i samhället, skolväsendet och den reformpedagogiska rörelsen från sent 1800- fram till mitten av 1900-talet. För stunden planerar Båtefalk att undersöka fredspedagogik och fredsfostran inom ramen för ett tänkt projekt under arbetsnamnet Pedagogik för det praktiska livet – Siljanskolan från 1920- till 1960-tal.

Publikationer