Jonathan White

Personlig presentation av Jonathan White

Univ lektor engelska, Engelska
Jag undervisar på kurser i lingvistik samt språkfärdighet upp till magisternivå, och handledar kandidat- och magisterexamensarbeten i lingvistik samt språkdidaktik
Docent, Engelska
Som seniorforskare bedriver jag egna projekt samt ledar projekt med andra inom lingvistik. Jag söker externa medel för projekt inom lingvistik samt lärarutbildning

Bakgrund

Jag disputerade 1999 från University of London i lingvistik och sedan började jobba vid Högskolan Dalarna 2000. Jag befordrades till docent 2016 inom engelsk lingvistik och är en av de seniora forskare inom lingvistik och språkdidaktik

Forskningsintresse

Min avhandling fokuserade på generativ syntax, och kopplingen mellan grammatiken och semantiken, dvs hur mycket meningsstruktur inte baseras på betydelsen. Sedan dess har jag gått över till att forska om språkanvändning. Specifikt forskar jag på användningen av engelska på internet och hur folk skapar ett gemansamt språk. Jag argumenterar på att i onlinesammanhang skapar vi ett gemensamt språk genom att interagera och därmed skapar vi ett gemenskap för att lära oss saker. Jag forskar också på attityder mot grammatik i onlinesammanhang och kopplar detta till konceptet autenticitet. Är ett reducerat språk autentiskt när man chattar online till exempel?

Undervisning

Jag har undervisat på kurser i lingvistik, brittisk kultur samt språkfärdighet upp till magisternivå, och handledar kandidat- och magisterexamensarbeten inom lingvistik och språkdidaktik. Jag har också handlett avhandlingar inom språkdidaktik.

Forskningsprojekt
Publikationer