Anna Ehrenberg

Anna Ehrenberg

Professor omvårdnad, Omvårdnad
Forskningsledare för profilen Hälsa och välfärd

Anna Ehrenberg är professor i omvårdnad och forskningsledare för forskningsprofilen Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sedan 2009 .

Hon tog sjuksköterskeexamen 1980 vid Ersta-Sköndal högskola och disputerade 2000 vid Uppsala universitet. Åren 2001-2009 var hon universitetslektor vid Akademin hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna, och ett par perioder anställd som forskare vid Örebro universitet. Åren 2003-2004 forskade och undervisade hon vid Faculty of Nursing, University of Alberta, Kanada, och var 2005-2008 forskarassistent vid Högskolan Dalarna.

Hon blev 2005 docent vid Hälsovetenskapliga akademin, Örebro universitet. Hon har haft uppdrag som ledamot i styrgruppen för Nationella forskarskolan i vård och omsorg, ledamot i styrelsen för Centrum för klinisk forskning i Dalarna, ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd, ledamot i styrelsen för Högskolan Dalarna och ledamot i styrelsen för Svensk sjuksköterskeförening. Hon har haft flera uppdrag för SBU och Högskoleverket. Hon är för närvarande ledamot i SBUs vetenskapliga råd och Visiting Research Fellow vid Faculty of Nursing, University of Adelaide i Australien.


Publikationer
Ämnesansvarig
Vårdvetenskap