Anna Ehrenberg

Personlig presentation av Anna Ehrenberg

Professor omvårdnad, Omvårdnad
Professor

Anna Ehrenberg är professor i omvårdnad och ämnesföreträdare i vårdvetenskap vid institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sedan 2009. Hon bedriver forskning och undervisar om kliniskt beslutsfattande och evidensbaserad praktik i omvårdnad, omvårdnadsinformatik samt patientsäkerhet, med huvudsaklig inriktning på omhändertagande av äldre personer inom akutsjukvården.

Hon tog sjuksköterskeexamen 1980 vid Ersta-Sköndal högskola och disputerade 2000 vid Uppsala universitet. Åren 2001-2009 var hon universitetslektor vid Akademin hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna, och ett par perioder anställd som forskare och gästprofessor  vid Örebro universitet. Åren 2003-2004 var hon anställd som universitetslektor och forskade och undervisade  vid Faculty of Nursing, University of Alberta, Kanada, och var 2005-2008 forskarassistent vid Högskolan Dalarna.

Hon blev 2005 docent vid Hälsovetenskapliga akademin, Örebro universitet. Hon har haft uppdrag som ledamot i styrgruppen för Nationella forskarskolan i vård och omsorg, ledamot i styrelsen för Centrum för klinisk forskning i Dalarna, ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse samt vetenskapliga råd samt ledamot i styrelsen för Högskolan Dalarna. Hon har haft flera uppdrag för SBU  (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) och Högskoleverket/UKÄ. Hon är för närvarande ledamot i Institutionssledningsrådet, Forskarutbildningsnämnden och ordförande i Forskarutbildningsrådet i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna. Hon är ledamot i SBUs vetenskapliga råd och Visiting Research Fellow vid Faculty of Nursing, University of Adelaide i Australien.

Hon är redaktör och författare till flera läroböcker, inkluderande Omvårdnadens grunder, Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden samt VIPS-boken: Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.


Publikationer
Ämnesansvarig
Vårdvetenskap