Tomas Persson

Personlig presentation av Tomas Persson

Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Docent, Energiteknik
Tekn dr, Energiteknik
Forskare inom energiteknik, bland annat kombinationen solvärme och bioenergi med fokus på systemverkningsgrad och rökgasemissioner.
Forskningsprojekt
Publikationer