Tomas Persson

Personlig presentation av Tomas Persson

Docent, Energiteknik
Tekn dr, Energiteknik
Forskare inom energiteknik, bland annat kombinationen solvärme och bioenergi med fokus på systemverkningsgrad och rökgasemissioner.
Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Forskningsprojekt
Publikationer