Tomas Persson

Personlig presentation av Tomas Persson

Docent, Energiteknik
Univ lektor energiteknik, Energiteknik
Tekn dr, Energiteknik
Forskare inom energiteknik, bland annat kombinationen solvärme och bioenergi med fokus på systemverkningsgrad och rökgasemissioner.
Forskningsprojekt
Publikationer