Torsten Hylén

Torsten Hylén

Univ lektor religionshistoria, Religionsvetenskap
Docent, Religionsvetenskap

Torsten Hylén, docent i religionvetenskap, disputerade i religionshistoria vid Uppsala universitet 2007. Han har arbetat vid Högskolan Dalarna sedan 1996, först som adjunkt, och från 2007 som lektor i religionshistoria.
Hans forskning gäller främst islams tidiga historia med viss betoning på shi’a-islams framväxt, men han har även skrivit om frågor som berör religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska begrepp och teorier.

<a href="http://du-se.academia.edu/TorstenHylen" id="academia-button">Follow me on Academia.edu</a>

Publikationer