Torsten Hylén

Personlig presentation av Torsten Hylén

Docent, Religionsvetenskap
Univ lektor religionshistoria, Religionsvetenskap

Jag disputerade i religionshistoria vid Uppsala universitet 2007 och är docent i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Jag har arbetat vid här sedan 1996, först som adjunkt, och från 2007 som lektor i religionshistoria.


Min forskning gäller främst islams tidiga historia med betoning på shi’a-islams framväxt. För närvarande har jag ett treårigt forskningsprojekt om detta ämne finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Jag har även skrivit om frågor som berör religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska begrepp och teorier, samt deltagit i ett projekt om arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige.

Publikationer