Personlig presentation av Joakim Lundegård

Univ adjunkt informatik, Informatik