Magnus Bohlin

Magnus Bohlin

Professor emeritus, Kulturgeografi

Är professor i kulturgeografi. Disputerade i Uppsala och har en Master of Arts examen från University of Alberta, Edmonton,Kanada, samt en Fil.Kand från Universitetsfilialen i Örebro. John F. Parkland stipendiat.

Jag började vid det som i dag är Högskolan Dalarna med uppbyggnaden av turismprogrammet som sedan startade 1978. Har varit med och utvecklat de flesta kurser som rör turismgeografi och undervisat både internt, externt och på distans.

Har därefter haft de flesta uppdrag inom Högskolan inkl. pro-rektors i början av 1990-talet. Har arbetat för NORAS som sedermera övergick I Norges Forskningsråd/Programstyret for Reiseliv. Vidare styrelseuppdrag för GI- Norden, Travel and Tourism Research Association International och var den första presidenten i TTRA Europe.

När det gäller forskning har Magnus arbetat med besöksundersökningar, studier av turismens ekonomiska effekter, evenemang och resvaneundersökningar. Har vidare studerat gränshandel och deltagit som sakkunnig i förarbetena kring kombination av gränshandel och en ny flygplats i Sälenområdet. På senare tid har  samarbete med Daniel Brandt kretsat kring elektroniska guider till kulturarv i en destinatio, liksom studeir av turismpolitikens utveckling. Det senare tillsammans medJörgen Elbe och D.Brandt.

 

Publikationer