Studieadministratörer

Vår huvuduppgift är att vara ett stöd till dig som student i alla studieadministrativa frågor. Det kan gälla registreringar, avbrott, betygsrapportering etcetera. Vi är även ansvariga för att rapportera in alla uppgifter som rör studenternas studier i Ladok, vårt studieadministrativa system.

Om du som student inte riktigt vet var en fråga hör hemma kan du alltid kontakta oss studieadministratörer. Det som vi inte kan hantera själva hänvisar vi vidare till rätt grupp eller avdelning.

Vi finns i både Borlänge och Falun då vi är nära knutna till såväl våra respektive akademier som ämnen och program. För akademiernas räkning hanterar vi administrativt alla program- och kurstillfällen, och tillhandahåller till exempel uppgifter om antalet sökanden, antagna och registrerade.

Kontakt

Studieadministrationen 

E-post: studieadm@du.se

Telefon: 023-77 88 88

Senast granskad: