Studenthälsan

Om du har behov av att prata med någon kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av kurator, studentpräst och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Vi som arbetar på Studenthälsan har givetvis tystnadsplikt och att besöka oss är kostnadsfritt.

Du är välkommen till Studenthälsan när du behöver någon att tala med. Det kan till exempel vara något som rör dina studier eller ditt liv i övrigt. Att besöka oss är kostnadsfritt och vi som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Studentkurator

Studentkuratorn är en resurs för dig som student på Högskolan Dalarna. Kuratorn är även en resurs för lärare och kan bjudas in till samtal med studenter där det kan behövas, till exempel vid konflikter i grupparbeten eller när studenter blivit underkända på en verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du kan vända dig till studentkuratorn för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier.

Kontakt

Du kan nå studentkuratorn via kurator@du.se för att boka en tid. Det finns inga drop-in tider. Lämna gärna ett telefonnummer där du kan nås under dagtid. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet.

Självklart har vi tystnadsplikt!

Studentpräst

Studentpräster finns till för dig som är student eller jobbar vid Högskolan Dalarna. Prästerna är anställd av Svenska kyrkan med tjänst i Högskolan.

Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro.

Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med imam, buddhistmunk eller andra.

Vänd dig till studentprästerna för:

  • samtal om livsfrågor, trosföreställningar, religiös praktik och etik etcetera
  • samtal om personliga förhållanden.

Tystnadsplikten är en självklarhet!

Kontakt

Skriv ett mail till studentprast@du.se. Det räcker med namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig.

Anna Frydenberg
Präst, Svenska kyrkan
E-post: studentprast@du.se
Telefon: 023-70 20 94

Mats Cedergren
Studentpräst
Präst, Svenska kyrkan Falun
E-post: studentprast@du.se
Telefon: 023-70 20 92

Senast granskad: