Studenthälsan
2 min läsning

Om du har behov av att prata med någon kan du vända dig till vår Studenthälsa som består av en kurator och en präst. Vi som arbetar på Studenthälsan har givetvis tystnadsplikt och att besöka oss är kostnadsfritt.

Du är välkommen till Studenthälsan när du behöver någon att tala med. Det kan till exempel vara något som rör dina studier eller ditt liv i övrigt. Vi samtalar med studenter både på campus och på distans, då främst via telefon, Skype eller Connect. Att besöka oss är kostnadsfritt och vi som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt.

Studentkurator

Studentkuratorn är en resurs för dig som student på Högskolan Dalarna. Samtal sker på högskolan, via telefon, Skype eller Connect. Kuratorn är även en resurs för lärare och kan bjudas in till samtal med studenter där det kan behövas, till exempel vid konflikter i grupparbeten eller när studenter blivit underkända på en verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du kan vända dig till studentkuratorn för samtal om stress, prestationsångest, bristande självförtroende och annat som påverkar dina studier.

Kontakt

Du kan nå studentkuratorn via kurator@du.se för att boka en tid. Det finns inga drop-in tider. Lämna gärna ett telefonnummer där du kan nås under dagtid. Tänk på att inte skriva något som kan vara känsligt i e-postmeddelandet.

Självklart har vi tystnadsplikt!

Våga tala – yttrandeträning

Har du talängslan och får ont i magen av tanken på muntlig redovisning inför andra? Till exempel att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiv på seminarier. Då erbjuder vi kursen "Våga tala – yttrandeträning". Där får du möjlighet att bygga upp ditt självförtroende genom att träna med likasinnade.

Om du är intresserad av att delta i "Våga tala – yttrandeträning" håll utkik i kalendariet på Studentwebben

Studentpräst

Studentpräster finns till för dig som är student eller jobbar vid Högskolan Dalarna. Prästerna är anställd av Svenska kyrkan med tjänst i Högskolan.

Svenska kyrkan står för evangelisk-luthersk kristen tradition, men du kan vända dig till oss oavsett egen tro.

Vi är vana vid ekumenik och religionsdialog (Interfaith Dialogue) och kan förmedla kontakt med imam, buddhistmunk eller andra.

Vänd dig till studentprästerna för:

  • samtal om livsfrågor, trosföreställningar, religiös praktik och etik etcetera
  • samtal om personliga förhållanden.

Tystnadsplikten är en självklarhet!

Öppettider

Studentprästerna träffas säkrast på Campus Falun tisdagar och torsdagar 9.00-11.00 samt på Campus Borlänge fredagar 9.00-11.00.

Prästerna kan sökas även på andra tider i Högskolans olika lokaler eller per e-post och telefon.

Kontakt

Anna Frydenberg
Präst, Svenska kyrkan
E-post: studentprast@du.se
Telefon: 023-70 20 94

Mats Cedergren
Studentpräst
Präst, Svenska kyrkan Falun
E-post: studentprast@du.se
Telefon: 023-70 20 92

Senast granskad: