Examen

När du vill ansöka om examensbevis vänder du dig till oss examenshandläggare. Du kan även kontakta oss för att få information om vilken examen din utbildning kan leda till. Vi handlägger alla examensärenden inom Högskolans samtliga utbildningar och forskarämnen.

Vi ansvarar för handläggning och utfärdande av examensbevis på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vi är en anlitad resurs för studievägledare, akademipersonal med flera i examensrelaterade frågor och vi utfärdar kursbevis och informerar studenter och presumtiva studenter om aktuella examenskrav.

Mer information om examen 

Kontakt

Examenshandläggarna

E-post: examen@du.se

Telefon: 023- 77 80 00

Senast granskad: