Vi ansvarar för handläggning och utfärdande av examensbevis på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vi utfärdar även:

  • kursbevis
  • informerar studenter och presumtiva studenter om aktuella examenskrav
  • är en anlitad resurs för studievägledare, akademipersonal med flera i examensrelaterade frågor.

Mer information om examen 

Kontakt

Examenhandläggarna

E-post: examen@du.se

Telefon: 023- 77 80 00

Senast granskad: