Antagning

Antagningen har det övergripande ansvaret för antagning av studenter till utbildning på grund- och avancerad nivå. All antagning görs enligt antagningsordningen fastställd av Högskolestyrelsen.

Alla frågor som rör din anmälan via Antagning.se hänvisas till Antagningsservice

För frågor om reservplatser på Högskolan Dalarna, kontakta studieadministratören för respektive utbildning som nås på telefon 023-77 88 88 eller via support@du.se.

Mer information se anmälan och antagning.

Kontakt

E-post: support@du.se

Telefon: 023-77 88 88

Senast granskad: