Projekt - Svenska som andraspråk

Korta vägen

Ett projekt med syfte att underlätta för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna.

Korta vägen

Språkstöd

Språkstödet vid Högskolan Dalarna erbjuder hjälp och stöd med texter på svenska och engelska för alla studenter.

Senast granskad: