Konferens - Translanguaging – practices, skills and pedagogy

Inspirerande konferens om Translanguaging – practices, skills and pedagogy 2015

Den 20-22 april hade vi på campus Falun en stor internationell konferens, ”Translanguaging – practices, skills and pedagogy”. Initiativet för konferensen kom från oss och vi förverkligade konferensen tillsammans med våra kollegor i pedagogiskt arbete genom forskningsprofilerna Utbildning och lärande samt Kultur, Identitet och Gestaltning.

Whiteboard med text

På konferensen lyftes fokus på utbildning för flerspråkiga elever genom begreppet translanguaging. Syftet med konferensen har varit att kritiskt utforska begreppet translanguaging utifrån tre skilda men integrerade perspektiv: som praktik, som färdighet och som pedagogik.

På konferensen presenterades forskning från olika arenor, såsom tillämpad lingvistik, utbildning och flerspråkighet; det diskuterades metodologiska och konceptuella frågor som är relevanta för utbildning i ljuset av pågående förändringsprocesser. Konferensen skapade en mötesplats för forskare inom området samt mellan forskare och pedagoger. Ambitionen med konferensen var att bl.a. underlätta utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning och skapandet av tvärvetenskapliga nätverk som möjliggör utbyte av teoretiska och praktiska kunskaper.

Bland gästföreläsarna fanns professor Jim Cummins från University of Toronto, professor Angela Creese från University of Birmingham, forskare Elina Tapio från University of Jyväskylä och Carla Jonsson från Stockholms universitet. Vi hade också glädjen att ha två lärare från Thornwood Public School, Peel District School Board (Kanada) med oss: Roberto Di Prospero och Zaiba Beg, som presenterade praktiska exempel på mottagande av nyanlända elever.

Föreläsare  Gruppbild föreläsare

Olika presentationer och seminarier anordnades där lärare och forskare som arbetar inom området presenterade god praxis. Ambitionen har varit att under konferensdagarna ge utrymme för erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion. 

Gruppbild studenter

Vi hade flera volontärer som visade stort engagemang och bidrog under konferensdagarna. 

Gruppbild  Gruppbild volontärer

Jim Cummins delade med sig av många inspirerande exempel från translanguaging från olika studier och projekt runt om i världen.

Jim Cummins föreläser

Senast granskad: