Varför ska du läsa spanska?

Varför ska du läsa spanska och vad blir du efter utbildningen?

Att kunna använda sig av spanska inom yrkeslivet ses av många företag som en stor merit och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Behovet av översättare och tolkar inom exempelvis EU är stort, och att kombinera studier i spanska med studier i ekonomi, kultur eller turism skapar möjligheter till arbetstillfällen i internationella miljöer. Att behärska spanska på det privata planet öppnar upp många intressanta dörrar till en spännande, mångkulturell värld.

Som modersmål är spanska det största språket i världen efter kinesiskan. I dagsläget har cirka 577 miljoner människor spanska som första språk. Spanska är ett officiellt språk i FN, EU och Afrikanska unionen samt 21 länder.

Att bli lärare

I Sverige är spanska det språk som studeras av flest elever efter engelska och det behövs utbildade lärare i ämnet. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med undervisning i spanska som främmande språk i skolor och andra utbildningsaktörer i utlandet, exempelvis folkhögskolor eller dylikt. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

Senast granskad:
Senast granskad: