Spanskan i världen
1 min läsning

Spanska talas av många människor i världen idag.

Som modersmål är spanska det största språket i världen efter kinesiskan. I dagsläget har cirka 495 miljoner människor spanska som första språk, och omkring 18 miljoner studerar spanska som främmande språk. Förutom att det talas på den Iberiska halvön talas det även av många som första eller andraspråk i andra europeiska länder, som exempelvis Sverige. På den amerikanska kontinenten är spanska det officiella språket i majoriteten av länderna i Sydamerika och Centralamerika. I Mexico bor 117 miljoner människor som har spanska som modersmål. I USA är spanskan det största språket efter engelskan och talas där av cirka 45 miljoner människor.

Att kunna använda sig av spanska inom yrkeslivet ses av många företag som en stor merit och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. I Sverige är spanska det språk som studeras av flest elever efter engelska, varför det finns behov av utbildade lärare i ämnet. Behovet av översättare och tolkar inom exempelvis EU är stort, och att kombinera studier i spanska med studier i ekonomi, kultur eller turism skapar möjligheter till arbetstillfällen i internationella miljöer. Att behärska spanska på det privata planet öppnar upp många intressanta dörrar till en spännande, mångkulturell värld.

Spanska är ett officiellt språk i FN, EU och Afrikanska unionen samt 21 länder!

Spansk flagga   Flaggor

Senast granskad: