Kandidatexamen i ryska

1 min läsning
Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med ryska som huvudområde.

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanligt 180 högskolepoång.

Grundvillkoren för en kandidatexamen i ryska:

 • minst 150 hp ryska (120 hp om man har gymnasiebetyg i ryska)
 • studierna inom huvudområdet ska inkludera ett examensarbete om 15 hp

Vi rekommenderar följande studiegång:

Grundnivå 1

 • Ryska för nybörjare, 30 hp (om du har gymnasiebetyg i ryska kan du börja direkt på nivå Ryska I)
 • Ryska I, 30 hp
 • Ryska II, 30 hp

Grundnivå 2

 • Ryska III, 30 hp
 • Ryska IV, 30 hp

För att nå upp till 180 hp fyller man på med andra fristående kurser. Följande fristående kurser ur vårt kursutbud kan ingå i kandidatexamen:

 • Introduktion till rysk film, 10 hp
 • Det postsovjetiska ryska samhället, 10 hp
 • Rysk litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Rysk språkdidaktik, 7,5 hp

 

Vid frågor angående kandidatexamen i ryska kontakta Irina Karlsohn, ämnesföreträdare, ikr@du.se.

Senast granskad: