Våra kurser och kandidatexamen i ryska

Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen med ryska som huvudområde.

Inom ryska erbjuder vi följande kurser:

Ryska I

Ryska I: Grundläggande kurs 1, 7.5hp

Ryska I: Grundläggande kurs 2, 7.5hp

Ryska I: Grundläggande kurs 1&2, 15hp

Ryska I: Grundläggande kurs 3, 15hp

Ryska II

Ryska II: Muntlig språkfärdighet, 10hp

Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10hp

Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10hp

Ryska III

Ryska III: Muntlig språkfärdighet, 10hp

Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10hp

Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917, 10hp

Ryska IV

Ryska IV: Muntlig språkfärdighet, 10hp

Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10hp

Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991, 10hp

Ryska V

Ryska V: Samtida rysk litteratur och kultur, 7.5hp (valfritt)

Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter, 7.5hp (valfritt)

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7.5hp

Ryska V: Kandidatexamensarbete, 15hp

Ryska VI

Ryska VI: Stalintidens ideologi och estetik, 10hp

Ryska VI: Den ryska modernismen och revolutionen, 10hp

Ryska VI: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier, 10hp

Vi har även fristående kurser:

Introduktion till rysk film - 1, 7.5hp

Introduktion till rysk film - 2, 7.5hp

Introduktion till rysk film, 15hp

Det postsovjetiska ryska samhället, 10hp

Filmatisering av rysk litteratur, 7.5hp

Rysk språkdidaktik, 7,5 hp

Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp 

Rysk litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Sovjetisk och Postsovjetisk science fiction-film, 7.5

Grundvillkoren för en kandidatexamen i ryska

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanligt 180 högskolepoäng.

 • minst 150 hp ryska 
 • studierna inom huvudområdet ska inkludera ett examensarbete om 15 hp

Vi rekommenderar följande studiegång:

 • Ryska I: Grundläggande kurs 1, 2, 3, 30 hp 
 • Ryska II, 30 hp
 • Ryska III, 30 hp
 • Ryska IV, 30 hp
 • Ryska V, 30 hp

För att nå upp till 180 hp fyller man på med andra fristående kurser. Följande fristående kurser ur vårt kursutbud kan ingå i kandidatexamen:

 • Introduktion till rysk film - 1, 7,5 hp
 • Introduktion till rysk film - 2, 7,5 hp
 • Introduktion till rysk film, 15 hp
 • Det postsovjetiska ryska samhället, 10 hp
 • Filmatisering av rysk litteratur, 7,5 hp
 • Rysk litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Rysk språkdidaktik, 7,5 hp
 • Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett eflerspråkigt perspektiv, 15 hp
 • Sovjetisk och Postsovjetisk science fiction-film, 7.5 hp

Vid frågor angående kandidatexamen i ryska kontakta Irina Karlsohn, ämnesföreträdare, ikr@du.se.

Senast granskad: