Blivande lärare i ryska

1 min läsning
Saknar du ämnesbehörighet i ryska för att kunna undervisa i ryska som modersmål? Här är kurser som vi rekommenderar!

Saknar du ämnesbehörighet i ryska för att kunna undervisa i ryska som modersmål? Enligt Skolverket behöver man ha minst 30 hp i språket för att kunna undervisa i ryska som modersmål. Här är kurser som vi rekommenderar för inkludering av ryska i din lärarlegitimation för undervisning i ryska som modersmål:

RY1029 Ryska I: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp

RY1025 Ryska II: Grammatik, 5 hp

RY1026 Ryska II: Muntlig ock skriftlig språkfärdighet, 15 hp

Därtill rekommenderar vi att genomgå kursen RY1033 Rysk språkdidaktik, 7,5 hp.

För att bli behörig lärare i ryska som moderna språk behöver man ha läst 90 hp i ämnet (60 hp på grundnivå 1 samt 30 hp på grundnivå 2). De kurser vi rekommenderar i detta fall är följande:

På Grundnivå 1:

RY1029 Ryska I: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp

RY1008 Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp

RY1025 Ryska II: Grammatik, 5 hp

RY1026 Ryska II: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 15 hp

RY1015 Ryska II: Samtida ryska litteratur och kultur, 10 hp

RY1033 Rysk språkdidaktik, 7,5 hp

På Grundnivå 2:

RY2015 Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp

RY2018 Ryska III: Ryska språkets historia: Från Näverbrev till Twitter, 7,5 hp

RY2005 Ryska III: Klassisk rysk 1800-talslitteratur, 7,5 hp

RY2006 Ryska III: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier, 7,5 hp

 

Om du har några frågor eller funderingar, kontakta Olga Mattsson oma@du.se , 023-778172.

Senast granskad: