Om språket - Japanska

Vill du redan nu börja lära dig japanska eller kanske fördjupa befintliga kunskaper? Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

日本語を学ぼう!

Vill du börja lära dig japanska eller fördjupa kunskaper du redan har? På den här sidan hittar du material och länkar för självstudier och referens som riktar sig till nybörjaren så väl som till den som redan har goda kunskaper.

コンピューターでの日本語入力: Japanska på datorn

För att överhuvudtaget kunna använda en stor del av det japanska material som finns på internet måste du lära din dator att läsa, och helst tala, japanska. Kan du se tecknen i rubriken kan din dator i alla fall läsa japanska. Vill du även kunna skriva japanska på datorn? Då har vi information till dig här nedan,

Japanska på datorn

Japansk indata


Japansk indata (input) på icke-japansk Windows

Hur man installerar japansk indata

På de nyaste versionerna av Windows följer japanska med som standard. En hemsida med utförlig information om hur man aktiverar indata för asiatiska språk finns här:

www.coscom.co.jp/learnjapanese801/install_ime.html

Att tänka på när man aktiverar japanska är att man behåller det förvalda japanska tangentbordet, även om man själv har ett svenskt, för annars fungerar inte den japanska indatan.

Om du av någon anledning inte kan aktivera japansk indata på Windows (de nödvändiga filerna är kanske inte installerade och du saknar installationsmedia) kan det vara värt att prova Googles program för indata. Du hittar det här (tyvärr är sidan endast tillgänglig på japanska):

www.google.co.jp/ime/


Hur man använder japansk indata på Windows

För att skriva på japanska med hjälp av Microsofts IME (input method editor) gör man på följande sätt:

 • Starta Word eller liknande. På äldre operativsystem måste man välja något program som fungerar med japansk input.
 • Tryck alt + shift tills JA eller JP kommer upp i språkfältet. (Språkfältet sitter antingen fast till höger på aktivitetsfältet, listen längst ner på skrivbordet, eller så ligger det löst var som helst på skrivbordet.) Man kan också klicka med musen på SV (om det är en svensk dator) i språkfältet och välja japanska på menyn som kommer upp.
 • Normalt är förvalet direkt indata med latinska bokstäver när man väljer japanska, så man måste byta till hiragana-indata om man vill skriva på japanska. Man väljer då antingen med musen på menyn vid "input mode" i språkfältet, eller så kan man trycka <Alt> + § (tangenten under <Esc>, § på svenskt tangentbord).
 • När man skriver med hiragana syns en streckad linje under tecknen. Slår man mellanslag kommer förslag på kanji upp i en lista. Man söker med mellanslag eller pil-tangenterna och väljer med <Enter>.
 • Katakana-input väljer man med musen från menyn under input mode. Alternativt kan man använda funktions-tangenterna enligt nedan:
  あいうえお + F7 blir アイウエオ
  あいうえお + F8 blir アイウエオ
  あいうえお + F9 blir aiueo
  あいうえお + F10 blir aiueo
  あいうえお + F6 betyder att man väljer あいうえお som hiragana
  あいうえお + F4 blir あいうえおあいうえお
  F5 gör en sökning efter kanji via radikalen

Japansk indata på Macintosh

Macintosh har sedan OS 9 haft stöd för japanska som standard. En artikel som täcker det mesta man behöver känna till är "Japanese for your Mac":

redcocoon.org/cab/mysoft.html


Japanska typsnitt

När man aktiverar stöd för östasiatiska språk installeras de vanligaste typsnitten för japanska och kinesiska. Om man av någon anledning inte kan göra detta eller om man vill ha litet mer variation finns det ett ganska stort antal japanska typsnitt som man kan ladda ner och använda gratis. En lista över några av dessa finns här:

www.wazu.jp/gallery/Fonts_Japanese.html

Ett typsnitt som är väl anpassat till och lättläst på datorskärmen finns att ladda ner härifrån:

dicey.org/vlgothic/

För att bara kunna läsa japansk text behöver man ingen indata-funktion utan det räcker att man har ett japanskt typsnitt installerat.

ひらがな・カタカナ: Hiragana och katakana

Om du är nybörjare är något av det första du bör göra att lära dig den japanska ljudskriften. Här finns en kort introduktion till de två fonetiska skriftsystemen och hur de uttalas.

Japanskans skrift

Japanskans skriftsystem

Man skriver japanska med tre olika typer av tecken: hiraganakatakana och kanji. Dessutom används också latinska bokstäver då och då i japanska texter. Dessa kallas då rômaji. Äldst av dessa är kanji. Detta är ”kinesiska tecken”, en skrift som i första hand uttrycker betydelser snarare än uttal. Hiragana och katakana är två skriftsystem som har utvecklats i Japan. Båda dessa är fonetiska, dvs de används för att skriva uttalet, men varje enskilt tecken har ingen egen betydelse. De skapades genom att man valde kanji med passande uttal och förenklade dessa. För katakana tog man delar av kanji, för hiragana tog man kursiva versioner av kanji som förenklades ytterligare.

Modern japansk skrift består mest av hiragana blandat med kanji, medan katakana har en mer specialiserad användning. Man lämnar inga mellanrum mellan orden. Kanji används för den betydelsebärande delen av språket. Substantiv och stammen på verb och adjektiv skrivs normalt med kanji medan ändelser, hjälpverb och partiklar (postpositioner) skrivs med hiragana. En del ord, ofta sådana som annars skrivs med svåra eller mycket ovanliga kanji kan också skrivas med hiragana. Om man använder kanji som inte ingår i de omkring 2000 tecken som används i modern standardjapanska, brukar man skriva uttalet bredvid tecknen med hiragana. Sådana hiragana kallas furigana. Barnböcker kan skrivas helt med hiragana. I sådana texter brukar man ha mellanrum mellan orden, eftersom det utan kanji blir otydligt var ett ord slutar och ett annat börjar.

Katakana används för utländska namn, låneord, onomatopoetiska uttryck och ibland för namn på djur och växter. Kinesiska ord och namn brukar dock skrivas med kanji. Det finns inga fasta regler för det här och japanska namn på djur och växter skrivs lika ofta med hiragana eller kanji.

En japansk text skrivs vanligtvis uppifrån och ner, och från höger till vänster. Numera har det dock blivit allt vanligare att man skriver horisontellt, från vänster till höger. I synnerhet på internet möter man nästan bara detta skrivsätt.

Kana-tecknen

Kana är en gemensam term för både hiragana och katakana. I modern japanska används 46 olika hiragana-tecken och lika många katakana-tecken. Dessa brukar ställas upp i ett alfabet som kallas gojûonzu, ”kartan med 50 tecken”, trots att det inte är fullt 50 tecken. Ibland talar man också om aiueo-ordningen efter den första raden i detta alfabet. Nedan finns dessa gojûonzu för både hiragana och katakana. Man läser dessa uppifrån och ner, och från höger till vänster.

Hiragana:

Japanske tecken

 

Katakana:

Japanske tecken

Tecknen i dessa är ordnade systematiskt i 10 vertikala och 5 horisontella rader, så det är betydligt enklare att orientera sig i den här uppställningen än i vårt alfabet. I varje horisontell rad är vokalljudet detsamma och i varje vertikal rad är den konsonantljudet densamma, med några få undantag då uttalet förvrängts: si → shi, ti → chi, tu → tsu, hu → fu. Två tecken har uttalet "o". Tecknet "o" i samma rad som "wa" uttalades ursprungligen "wo". Det används bara för ett enda ord och uttalas då alltid o. Det sista tecknet, "n", är ett senare tillägg och ligger därför utanför kartan. De här tecknen är dock inte tillräckliga för att få fram alla språkljud i japanskan. Det finns ett antal tonande konsonanter som man skriver genom att lägga till s.k. dakuten till kana-tecknen. Det är små prickar eller ringar som man skriver uppe till höger om varje tecken. De konsonantljud man får fram med dessa kallas för dakuon.

 

Katakana: Hiragana:

Japanska tecken

 

Hiragana:

Japanska tecken

 

 

 

Katakana:

Japanska tecken

I modern japanska finns dessutom några språkljud som mest används då man skriver låneord, utländska namn eller utländska ord. Dessa skrivs normalt med katakana. Vissa av dem är relativt vanliga medan andra knappast används alls. Några exempel finns i tabellen nedan, men det skapas hela tiden nya varianter, så man kan hitta fler än dessa.

Japanska tecken

Uttal
Hur ska dessa tecken uttalas? Här hittar du en översikt över hur de japanska språkljuden bäst uttalas om man har svenska som modersmål.

 

Resurser på internet:

japanese-lesson.com/characters/index.html  Innehåller animerade instruktioner för hur tecknen skrivs och ljudfiler med uttalet (mansröst).

漢字: Kanji

Att lära sig kanji, "kinesiska tecken", är en av de stora utmaningarna för den som ger sig i kast med japanska. Här hittar du några bra resurser att börja med:

www.coscom.co.jp/japanesekanji/index.html  För nybörjaren. Ger information om de mest grundläggande tecknen. Innehåller ljudfiler med uttalet.

聴解: Hörövningar

Om du vill träna upp din förmåga att fånga det talade språket i flykten, finns en hel del inspelat material tillgängligt online. Några bra resurser hittar du här:

mykikitori.com/ Enkla lyssningsövningar.
langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_japan/jaIndex.html Korta filmer med olika vardagliga situationer.
www.e-hon.jp/voice/indexv.htm Japanska folksagor; illustrerade inspelningar med bifogad engelsk översättning. Fungerar bara på Windows. 
www3.nhk.or.jp/news/easy/ NHK:s TV-nyheter i förenklad form.

www.nhk.or.jp/radionews/ NHK:s radionyheter (avancerat).
www3.nhk.or.jp/news/index.html  NHK:s TV-nyheter.

読解: Läsning

Här är några länkar till resurser för texter och läshjälp:

www.e-hon.jp/ehon_jp/index_jp.htm  Illustrerade folksagor.
www.asagaku.com/  Lättlästa nyheter. Asahi Shinbun, nyheter för barn.

文法: Japanskans struktur 

Om du vill veta mer om hur japanska språket är uppbyggt och hur dess grammatik ser ut, finns det gott om material av varierande kvalitet på internet. (Mer på gång) 

辞書: Lexikon

Det finns åtskilliga japanska lexikon som är fria att användas online. Här är några av de bästa:

www.alc.co.jp/  Eijiro, troligtvis det bästa japansk-engelska lexikon som finns tillgängligt online. Orden förklaras i ett sammanhang. Dock anges inte uttalet på kanji-tecknen.
dictionary.goo.ne.jp/ej/  Ett utmärkt engelsk-japanskt lexikon.
dictionary.goo.ne.jp/je/  Ett japansk-engelskt lexikon från samma ställe.

Senast granskad: