För en kandidatexamen i japanska krävs följande:

  • Man ska ha avslutat 180 högskolepoäng (hp) på grundnivå,
  • Av dessa ska 90 hp vara inom ämnet japanska, varav 60 hp ska vara på grundnivå 2,
  • Man ska ha avslutat kursen i vilken det självständiga arbetet (examensarbetet) ingår.

Två vägar till examen

Vägen till en kandidatexamen kan beskrivas med följande två exempel:

  1. En student utan tidigare kunskaper i japanska kan välja att börja på nivå I och läser 30 hp på alla nivåer upp till nivå III. På nivå IV läses fyra olika kurser under två terminer, sammanlagt 60 hp, och studierna avslutas med kursen i forskningsmetodik och examensarbetet. Examen består då helt av kurser inom det japanska ämnet.
  2. En student med tidigare kunskaper i språket, kanske med studier vid en språkskola i Japan i bagaget, kan välja att börja studierna i japanska från nivå III. Studenten läser denna nivå och 30 hp på nivå IV, och fortsätter sedan med 90 hp inom ett annat ämne. Även i detta fall avslutas studierna med kursen i forskningsmetodik och examensarbetet. Examen innehåller i detta fall kurser från ett eller flera ämnen vid sidan om japanskan.

Kurser som kan ingå i en kandidatexamen

Nivå I (Grundnivå 1)

Japanska I: Grundläggande språkfärdighet JP1050 (15 hp)
Japanska I: Språkfärdighet JP1042 (15 hp)

Nutida Japan: Kultur och samhälle JP1043 (7,5 hp)
Japansk kultur JP1005 (7,5 hp)

Nivå II (Grundnivå 1)

Japanska II: Språkfärdighet 1 JP1047 (15 hp)
Japanska II: Språkfärdighet 2 JP1048 (15 hp)

Japanska II: Akademiskt skrivande JP1044 (7,5 hp)

Nivå III (Grundnivå 1)

Japanska III: Språkfärdighet JP1040 (15 hp)
Japanska III: Att läsa manga JP1038 (7,5 hp)
Japanska III: Den moderna novellen JP1039 (7,5 hp)

Nivå IV (Grundnivå 2)

Japanska IV: Språkfärdighet JP2003 (15 hp)
Japanska IV: Introduktion till lingvistik JP2002 (15 hp)
Japanska IV: Haiku och texttolkning JP2001 (15 hp)
Japanska IV: Introduktion till översättning JP2005 (15 hp)

Nivå V (Grundnivå 2)

Japanska V: Översättningens praktik JP2010 (15 hp)
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik JP2008 (15 hp)

Kandidatnivå (Grundnivå 2)

Japanska: Kandidatexamensarbete JP2011 (15 hp)

Examenhandläggare

Mer information om examen

Senast granskad: