Kandidatexamen - Japanska 2 min läsning

På Högskolan Dalarna kan man erhålla en kandidatexamen i japanska.

För en kandidatexamen i japanska krävs följande:

  • Man ska ha avslutat 180 högskolepoäng (hp) på grundnivå.
  • Av dessa ska 90 hp vara inom huvudområdet japanska.
  • Man ska ha avslutat kursen i vilken det självständiga arbetet (examensarbetet) ingår.

Två vägar till examen

Vägen till en kandidatexamen kan beskrivas med följande två exempel:

  1. En student utan tidigare kunskaper i japanska kan välja att börja på nivå I och läser 30 hp på alla nivåer upp till nivå III. På nivå IV läses fyra olika kurser under två terminer, sammanlagt 60 hp, och studierna avslutas med kursen i forskningsmetodik och examensarbetet. Examen består då helt av kurser inom det japanska ämnet.
  2. En student med tidigare kunskaper i språket, kanske med studier vid en språkskola i Japan i bagaget, kan välja att börja studierna i japanska från nivå III. Studenten läser denna nivå och 30 hp på nivå IV, och fortsätter sedan med 90 hp inom ett annat ämne. Även i detta fall avslutas studierna med kursen i forskningsmetodik och examensarbetet. Examen innehåller i detta fall kurser från ett eller flera ämnen vid sidan om japanskan.

Kurser som kan ingå i en kandidatexamen

Nivå I

Japanska I: Grundläggande språkfärdighet (15 hp)
Japanska I: Språkfärdighet (15 hp)

Nutida Japan: Kultur och samhälle (7,5 hp)
Japansk populärkultur representerad i anime och manga (7,5 hp)

Nivå II

Japanska II: Språkfärdighet 1 (15 hp)
Japanska II: Språkfärdighet 2 (15 hp)

Japanska II: Akademiskt skrivande (7,5 hp)

Nivå III

Japanska III: Språkfärdighet (15 hp)
Japanska III: Att läsa manga (7,5 hp)
Japanska III: Den moderna novellen (7,5 hp)

Nivå IV

Japanska IV: Språkfärdighet (15 hp)
Japanska IV: Introduktion till lingvistik (15 hp)
Japanska IV: Haiku och texttolkning (15 hp)
Japanska IV: Introduktion till översättning (15 hp)
Japanska IV: Kulturantropologi (15 hp)

Nivå V

Japanska V: Översättningens praktik (15 hp)
Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik (15 hp)

Kandidatnivå

Japanska: Kandidatexamensarbete (15 hp)

Examenhandläggare

Mer information om examen

Senast granskad: