Japanska

Vid Högskolan Dalarna kan man studera japanska i upp till tre år på heltid. Det är också möjligt att erhålla en kandidatexamen i japanska.

Japanska på distans

Alla våra kurser undervisas via internet. Man kan därför delta i dem var man än befinner sig. Även om undervisningen är på distans ges lektionerna i realtid, med mycket direkt interaktion med läraren och de andra studenterna. Vi undervisar i små grupper och fokuserar på aktiv språkanvändning och kommunikation. Flera olika metoder används i undervisningen, vilken utvärderas fortlöpande med ambitionen att uppnå förnyelse, variation och höja kvaliteten.

Kursutbud

Nivå I:

Den lägsta nivån motsvarar en termins heltidsstudier. På denna nivå avslutar man den första kursboken, Genki I. Nivån är uppdelad i två kurser om 15 högskolepoäng vardera:

Den första kursen kräver inga tidigare kunskaper i japanska. Den täcker både de muntliga och skriftliga sidorna av språket. Den andra kursen är en uppföljande kurs som man också kan söka direkt till om man har tagit steg 3 i japanska på gymnasiet.

Dessa kurser ges både på deltid (dag och kväll) och på heltid (endast dag). Om man helt saknar kunskaper i japanska och är ovan vid studier på högskolenivå rekommenderar vi att man läser den första nivån på deltid.

På nivå I erbjuds ett par kurser som inte är språkkurser:

Kursen ger en introduktion till dagens Japan. Undervisning och kurslitteratur är på engelska.

Nivå II:

Nivå II är indelad i två kurser som följer på varandra:

Dessa ges bara på heltid, för närvarande endast dagtid. I båda kurserna används kursboken Genki II och man har avslutat denna helt efter fullgjorda studier på denna nivå.

När man har avslutat 30 högskolepoäng i japanska är man också behörig till följande kurs.

Om man planerar att läsa till kandidatnivån rekomenderar vi att man tar kursen i akademiskt skrivande. Uppsatsen man skriver i denna kurs kan också användas som examensarbete i en högskoleexamen.

Nivå III:

Nivå IV:

Ett urval av två eller högst tre av dessa kurser ges varje termin.

Nivå V:

Denna kurs är förberedande för examensarbetet och obligatorisk för de som avser att skriva detta.

Denna kurs ger en uppföljning på översättningskursen på nivå IV. Den ges bara en gång om året.

Kandidatnivå:

Kurser

Öppen för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor japanska

Studieadministratör

Personal

Docent
Univ lektor japanska
Fil dr
Univ lektor japanska
Univ lektor japanska
Univ adjunkt japanska
Univ adjunkt japanska
Univ adjunkt japanska
Univ adjunkt japanska
Senast granskad: