Kursutbud - Historia

Kurser i historia I, II och III på Högskolan Dalarna

Alla kurser är nätbaserade och ges på distans.

Historia I 30 högskolepoäng

Denna kurs första hälft innebär dels en överblick över Nordens historia från urtid fram till nutid. Dels innefattar den en grundkurs i hur en historiker forskar. Kursens andra hälft innebär studium av den globala historien. En av delkurserna där examineras i form av en så kallad processkrivning. Det innebär att tentafrågorna presenteras under delkursens första dag. Den aktuella litteraturen, föreläsningarna och seminarierna får sedan tjäna till att formulera svar på dessa frågor. Examineringen blir därmed en kontinuerlig, lärorik och inspirerande process.

Historia II 30 högskolepoäng

Kursen inleds med en perspektivrik delkurs om Den globala ekonomins historia. Därefter läses en delkurs om Miljöhistoria. Kursens tredje delkurs rör det "historiska hantverket". Den innehåller teori, metod samt seminarieövningar. Den avslutas, liksom de ovan nämnda, med ett skriftligt PM. Kursen avslutas med skrivandet av en mindre vetenskaplig uppsats.

Historia III 30 högskolepoäng

Denna kurs syftar främst till att utbilda studenten till att bli en kompetent forskare. Genom att lägga fram en uppsats på 15 poäng har studenten lyckats med detta. Kursen inleds med teori- och metodundervisning. Sedan läses en temakurs, olika för olika terminer (ibland finns möjlighet att välja). Temakursens placering under terminen kan variera.

Senast granskad: