Vanliga frågor (FAQ) - svenska
9 min läsning

Vi har samlat vanligt förekommande frågor kring ämnet franska på Högskolan Dalarna.

Innan du skriver till infofranska@du.se, läs frågorna nedan. De flesta svar finns där. Vill du kontakta dina blivande lärare, skriv inte till alla lärare samtidigt med samma fråga.

Om det är en allmän fråga, skriv hellre ett enda meddelande till infofranska@du.se.

Om det gäller en specifik kurs, och om svaret varken finns nedan eller i kursrummet i Learn, skriv endast till den läraren som kan hjälpa dig.

Frågorna är indelade i tre olika kategorier:

  • Antagning
  • Studiegång
  • Diplom

Antagning

Jag kan franska på modersmålsnivå, får jag börja på en högre nivå än Franska I, det vill säga grundnivå 1, första delen?

Det är en fråga om reell kompetens: om du bedömer att du har franska som modersmål finns det en möjlighet för dig att komma in på vissa kurser (grundläggande och grundnivå 1, första delen). Däremot går det inte att komma in på grundnivå 1, andra delen, grundnivå 2 och avancerad nivå om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå, detta trots att du har franska som modersmål. Reell kompetens räcker med andra ord inte för att komma in på grundnivå 1, andra delen, grundnivå 2 och avancerad nivå.

Jag har läst franska i en språkskola, får jag börja på en högre nivå än Franska I det vill säga grundnivå 1, första delen?

Om du kan visa dina betyg från språkskolan så finns det en möjlighet för dig att komma in på vissa kurser (grundläggande och grundnivå 1, första delen). Däremot går det inte att komma in på grundnivå 1, andra delen, grundnivå 2 och avancerad nivå om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå. Detta trots att du har franska som modersmål. Studier i en språkskola räcker med andra ord inte för att komma in på grundnivå 1, andra delen, grundnivå 2 och avancerad nivå. 

Jag har DELF B2 eller DALF C1/C2, får jag börja på en högre nivå än franska I det vill säga grundnivå 1, första delen?

Nej, DELF och DALF certifierar språkkompetenser men inte språkkunskaper. Du kan läsa mer detaljerat om detta certifikat på vår webbplats

Du behöver följa Franska I.

Vilka kurser vid Högskolan Dalarna ger grundläggande kurser vid Högskolan Dalarna behörighet till?

Franska, Grundläggande Kurs I ger behörighet till Franska, Grundläggande II, som ger behörighet till Franska I, det vill säga grundnivå 1, första delen.

För 7,5 hp-kurserna så ger Franska, Grundläggande kurs IA behörighet till Franska, Grundläggande kurs IB, som ger behörighet till Franska, Grundläggande kurs IIA som slutligen ger behörighet till Franska, Grundläggande Kurs IIB. Denna ger i sin tur behörighet till Franska I, det vill säga grundnivå 1, första delen.

Jag har läst franska vid ett annat universitet - får jag tillgodoräkna eller validera dessa poäng?

Ja det är möjligt i vissa fall. Du måste kunna visa vilka kurser som du har läst med kursplaner eller kursbeskrivning samt poängutdrag. Dessa måste motsvara våra aktuella kurser och kursplaner, annars kan vi inte validera dina poäng. Kontakta infofranska@du.se för mer information. 

Jag undrar vad jag har för nivå i franska?

Det finns ett test på internet som du kan göra för att få en uppfattning om din nivå. Gör det utan hjälpmedel. Återkom sedan till oss för ett kompletterande muntligt samtal, infofranska@du.se.

Hur går jag till väga för att begära validering av mina tidigare studier?

Läs mer om tillgodräknande av tidigare utbildning.

Jag har gjort en TCF (Test de connaissance du francais). Godkänner ni TCF?

Ja, självklart om du har fått godkänt resultat inom det senaste året! Din nivå avgör vilken nivå du kan börja på. Du kan dock inte börja på en högre nivå an än grundnivå 1, första delen. Kontakta infofranska@du.se. 

Jag har läst franska för länge sedan eller utomlands, och antagning.se avvisar min ansökan. Varför och vad kan jag göra?

Ingen panik! Här i Sverige görs urvalet mekaniskt vilket innebär att man godkänner bara relativt nya svenska betyg. Så fort du får besked om att du inte är behörig, kontakta infofranska@du.se, med ditt personnummer och din fråga.

Vilken nivå enligt den europeiska nivåskalan krävs för att börja på grundnivå 1, första delen (kurspaket Franska I)?

Det är minst A2-2 men helst B1.

Kan jag studera grundläggande kurserna på engelska?

Nej, både metoden och seminarierna är på svenska. Svenska är ett förkunskapskrav.

Vad heter nivåerna på högskolan Dalarna ? Vad är det för skillnad mellan grundläggande och grundnivå?

Grundläggande kurser är kurser som vänder sig till nybörjare eller till studenter som inte har tillräckliga kunskaper för att börja på Grundnivå 1, första delen. De kan inte räknas i en kandidatexamen i franska.

På Grundnivå 1, första delen, måste du redan ha förvärvat grundkunskaper i språket antingen på gymnasiet (steg 3) eller på ett annat sätt, till exempel genom att läsa in grundläggande kurs I och grundläggande kurs II. Efter att ha läst hela Grundnivå 1, första delen har du 30 hp i franska.

På Grundnivå 1, andra delen, fortsätter du dina studier i franska genom att fördjupa och utveckla dina kunskaper i språket. Efter att ha läst hela Grundnivå 1, andra delen har du 60 hp i franska.

Efter det kommer Grundnivå 2, och efter att ha läst hela Grundnivå 2, har du hela 90 hp i franska.

Vi erbjuder också kurser på magisternivå (som är en avancerad nivå) under ett års studier.

Jag har läst Franska: grundläggande II, kan jag läsa kurspaket franska I, det vill säga studera på grundnivå 1, första delen?

Ja.

Jag har läst förberedande kurser som motsvarar grundläggande kurs I och II (30 hp) vid ett annat universitet, kan jag ändå bli antagen till Grundnivå 1 första delen, får jag ändå komma in på Kurspaket I, grundnivå 1, första delen?

Javisst! Det är dock möjligt att antagning.se inte automatiskt erkänner dessa kurser. Ta kontakt med infofranska@du.se så fort du får obehörighetsbeskedet!

Om en kurs är stängd på antagning.se kan jag komma in ändå?

Nej, tyvärr, det är omöjligt.

Vid ansökningstidens slut uppfyller jag inte alla förkunskapskrav eller så är de inte registrerade i systemet. Hur gör jag?

Dina resultat blir registrerade allteftersom (så fort du får dina poäng) och systemet reviderar din status automatiskt.

Jag har läst franska vid ett annat universitet. Får jag läsa om samma kurser hos er?

Ja, men poängen för dubbelt lästa kurser kommer inte att räknas in i din examen (varken kandidatexamen eller magisterexamen).

Hur motsvarar nivåerna i den europeiska nivåskalan stegen i franska sedan dessa ändrats i samband med GY 2011?

Detta är en ungefärlig motsvarighet: Steg 1 (A1-2), Steg 2 (A2-1 ), Steg 3 (A2-2 ), Steg 4 (B1-1), Steg 5 (B1-2), Steg 6 (B2-1), Steg 7 (B2-2).

Man kan säga att efter Franska: Grundläggande I har man nått till A2-1 och efter Franska: Grundläggande II, har man nått till A2-2, eventuellt B1-1 beroende på studenten. När man sedan läser kurser på grundnivå 1, första och andra delen, och de andra nivåerna, går det inte att jämföra med den europeiska nivåskalan som visar språkkompetenser men inte språkkunskaper.

Jag är reserv när får jag veta om jag blir antagen?

Om du får en plats, kommer vi att kontakta dig, i början av terminen, efter kursstart.

Jag blev antagen med villkor, vad innebär det?

Kontakta infofranska@du.se.

Jag vill bli lärare i franska: hur går det till?

Du kan läsa ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Vi erbjuder kombinationerna Franska/Engelska och Franska/Svenska. Du kan läsa fristående kurser inom språkdidaktik för att fräscha upp dina kunskaper eller komplettera dina studier i franska på väg mot en lärarlegitimation.

För mer information (ämneslärarprogrammet) kan du kontakta vår programansvarig Mattias Aronsson.

För mer information kan du kontakta studie- och karriärvägledarna.

Studiegång

Vad rekommenderas för studiegång?

På hemsidan kan du läsa om vår rekommenderade studiegång (gäller ej lärarutbildning). Normalt för heltidsstudier läser man kurspaketen (Franska I och Franska II) och sedan väljer man sitt kurspaket utifrån sin specialisering inom litteratur eller språkvetenskap (på Grundnivå 2 och Magister).

Ämnet franska har huvudområdestatus vid Högskolan Dalarna. Det betyder att Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med franska som huvudområde.

Jag har ett handikapp. Hur gör jag för att läsa franska hos er?

Ja, på Högskolan finns hjälp för dig som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och är i behov av stöd för att kunna studera. Det gäller även för dig som har läs- och skrivsvårigheter. Har du någon form av funktionsnedsättning bör du i god tid kontakta studentservice för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Mer information om funktionsnedsättning och studier

Måste jag komma till Falun för att delta vid lektionerna eller annat?

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har oftast obligatoriska seminarier on-line. Det vill säga du behöver:

  • en dator med internetuppkoppling
  • en kamera (vid online tentamen, även en extern kamera med sladd) och ett headset.

Vi arbetar från en lärplattform och har obligatoriska seminarier on-line.

Vissa program som ämneslärarprogrammet kräver en viss fysisk närvaro.

Vad ska jag ha för dator eller internetanslutning?

All information om teknisk utrustning finns på samtal via Connect. Om du har funderingar över datoranvändning finns det en förberedelsekurs för studenter.

Var skriver man tentor?

Det beror på vilken kurs det är. Läs kursplanen och läs informationen i Learn.

Måste jag närvara vid alla seminarier online?

Tumregeln är att man närvara på seminarierna.

Finns det alltid en möjlighet att välja mellan seminarier på dagtid och sen eftermiddag eller kvällstid?

För grundläggande kurser och grundnivå 1, första delen, finns denna möjlighet. Från och med grundnivå 1, andra delen äger dock seminarierna oftast rum efter klockan 16.00. Det är ett val som du gör vid anmälan på antagning.se.

Jag läser ett kurspaket eller fristående kurser, behöver jag anmäla mig på antagning.se för nästa nivå innan den 15 oktober eller 15 april?

Ja, det är nödvändigt.

Hur hittar jag schemat?

Mina sidor på högskolans webbplats hittar du tiderna och platserna, om du är registrerad. Du hittar också information på Learn i respektive kursrum.

Jag gick en kurs hos er, fick poäng, och undrar varför mitt betyg inte syns på Mina sidor?

Det finns två olika Mina sidor.  PåAntagning.se har också ett ställe som heter Mina sidor" På antagning.se ser du inte de officiella merituppgifterna. Dessa uppgifter finns i ett system som heter Ladok. Vad som står i Ladok ser du på Mina sidor på högskolans webbplats.

Jag gick en kurs hos er, fick poäng, och undrar om CSN vet att jag har fått dessa poäng?

Så fort dina betyg rapporteras i systemet som heter Ladok sker en automatisk överföring av dina meriter till CSN.

Diplom

Hur kan man få en fil.kand. i franska (180 hp)?

Du ska studera och få 90 hp franska på tre olika nivåer (grundläggande 1 första och andra delen samt grundläggande 2) och 90 hp i ett annat ämne (eller flera ämnen). Det ska inte vara poäng på avancerad nivå.

Om jag läser ämneslärarprogrammet i franska, kan jag använda diplomen i mitt hemland och bli lärare där?

Vänd dig till myndigheterna i detta land.

Senast granskad: