Kort studievägledning
1 min läsning

Ämnet franska har huvudområdestatus vid Högskolan Dalarna. Det betyder att Högskolan Dalarna har rätt att utfärda kandidatexamen och magisterexamen med franska som huvudområde.

Rekommenderade studiegång

Normalt för heltidsstudier läser man kurspaketen (Franska I och Franska II) och sedan väljer man sitt kurspaket utifrån sin specialisering inom litteratur eller språkvetenskap (på Grundnivå 2 och Magister).

Cursus recommandé

Pour des études à plein temps, le mieux est de choisir les groupes de cours appelés ”paquets” en suédois (Franska I, Franska II et au niveau 2 et Master 1, de choisir selon la spécialisation en linguistique ou littérature).

La matière français est une matière diplômante à l’Université de Dalécarlie.

Andra frågor / autres questions

Svar på alla frågor finns på Vanliga frågor (FAQ) - svenska.

La réponse à toutes vos questions se trouve sûrement sur FAQ en français - franska.

Senast granskad: