Franska

1 min läsning
På Högskolan Dalarna kan du läsa franska från grundnivå upp till avancerad nivå. Efter avklarade studier kan du ta ut en kandidatexamen eller en magisterexamen i franska. Vi har även kurser som inte kräver några förkunskaper i franska.

Bienvenue!

Välkomna att studera franska hos oss! Sedan många år erbjuder ämnet franska vid Högskolan Dalarna helt nätbaserade kurser. Utöver vår långa erfarenhet av nätbaserad utbildning har vi som kvalitetsgaranti enbart disputerade lärare med hög kompetens i ämnet. Flera har dessutom franska som modersmål.

E-xcellence Associates in Quality

LogoÄmnet franska, liksom fem andra språk vid Högskolan Dalarna, har erhållit kvalitetsmärkningen E-xcellence Associates in Quality vilket innebär att vi uppmärksammats för vårt systematiska arbete med kvalitet och utveckling av nätbaserat lärande. Med hjälp av instrumentet E-xcellence har en långvarig process startat, som i en första etapp resulterat i denna kvalitetsmärkning. Utmärkelsen utdelas av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) som är Europas ledande organisation för livslångt, öppet och flexibelt lärande.

Delf/Dalf

DELF/DALF loggaDELF och DALF examensbevis erkänns över hela världen. De återspeglar din språkkunskapsnivå (muntlig och skriftlig förståelse, muntlig och skriftlig produktion).

Högskolan Dalarna är ett godkänt lärosäte för att avlägga examen DELF eller DALF. Hitta mer information på DELF och DALF.

Nätbaserad undervisning

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har oftast obligatoriska seminarier on-line: du behöver en dator, internetuppkoppling, en kamera och ett headset. Vi arbetar från en lärplattform och har seminarier on-line.

Vi har valt att inte längre använda ordet "distans" / "läsa franska på distans": vi använder oss av termen "nätbaserat". Att studera franska nätbaserat innebär att man får tillgång till dynamiska webbplatser, direktsända eller inspelade föreläsningar, virtuella mötesrum och interaktiva seminarier. Det är särskilt dessa nätbaserade interaktiva seminarier med webbkamera och head-set som särskiljer oss från andra.

Läs mer om nätbaserad undervisning på vår webbsida Nätbaserade studier.

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå
Kontaktinformation
Ämnesföreträdare
Studieadministratör
Studierektor
Akademisk kvalitet
Senast granskad: