Franska
2 min läsning

På Högskolan Dalarna kan du läsa franska från grundnivå upp till avancerad nivå. Efter avklarade studier kan du ta ut en kandidatexamen eller en magisterexamen i franska. Vi har även kurser som inte kräver några förkunskaper i franska.

Bienvenue!

Välkomna att studera franska hos oss! Sedan många år erbjuder ämnet franska vid Högskolan Dalarna helt nätbaserade kurser. Utöver vår långa erfarenhet av nätbaserad utbildning har vi som kvalitetsgaranti enbart disputerade lärare med hög kompetens i ämnet. Flera har dessutom franska som modersmål.

IMPORTANT! A propos de Franska IIIA et Franska IIIB

  Il est rappelé que si vous voulez écrire un mémoire littéraire, vous devez choisir, si vous voulez faire un cours de 30hp, le cours Franska IIIA ; si vous comptez faire un mémoire en linguistique, il faut choisir le cours Franska IIIB. Les sujets Realia /Civilisation ne sont pas acceptés.

  Si vous hésitez, le plus prudent est de faire une demande pour les deux cours (IIIA et IIIB). Quelques jours après le début du semestre, vous pourrez abandonner la version qui ne vous convient pas.

  Si vous avez des questions sur la différence entre les deux cours, vous pouvez toujours consulter André Leblanc (all@du.se) ou Charlotte Lindgren (cld@du.se).

 

Delf/Dalf

DELF/DALF loggaDELF och DALF examensbevis erkänns över hela världen. De återspeglar din språkkunskapsnivå (muntlig och skriftlig förståelse, muntlig och skriftlig produktion).

Högskolan Dalarna är ett godkänt lärosäte för att avlägga examen DELF eller DALF. Hitta mer information på DELF och DALF.

Nätbaserad undervisning

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har oftast obligatoriska seminarier on-line: du behöver en dator, internetuppkoppling, en kamera och ett headset. Vi arbetar från en lärplattform och har seminarier on-line.

Vi har valt att inte längre använda ordet "distans" / "läsa franska på distans": vi använder oss av termen "nätbaserat". Att studera franska nätbaserat innebär att man får tillgång till dynamiska webbplatser, direktsända eller inspelade föreläsningar, virtuella mötesrum och interaktiva seminarier. Det är särskilt dessa nätbaserade interaktiva seminarier med webbkamera och head-set som särskiljer oss från andra.

Läs mer om nätbaserad undervisning på vår webbsida Nätbaserade studier.

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kursutbud vårterminen 2020

Vi ger endast kurser som är nätbaserade: dvs. inga fysiska träffar, men däremot finns det oftast oligatoriska nätbaserade seminarier.

På grundläggande nivå kan du läsa en 7,5 hp-kurs som vänder sig till nybörjare (Franska: Grundläggande kurs IA) och Franska: Grundläggande kurs IB Ces cours ne sont pas destinés à des étudiants parlant déjà français.

På Grundnivå 1, första delen (Franska I), måste du redan ha förvärvat grundkunskaper i språket antingen på gymnasiet (steg 3) eller på ett annat sätt (reell kompetens, se Kort studievägledning, eller våra svar på vanliga frågor på franska eller svenska.

Grundnivå 1, första delen, består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Muntlig språkfärdighet, Skriftlig språkfärdighet I , Kultur och samhälle I samt Franskspråkig litteratur I: från 1900 till idag. Kurserna ges dag- eller kvällstid.

Du kan själv bestämma din studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra läser du kurspaket I (0 - 30 hp).

I samarbete med ämnet Arabiska erbjuds en kurs, på engelska, om Maghrebs litteratur som innehåller studier av språkvetenskapliga, litterära och kulturella särdrag: Litteratur och kultur i Maghrebregionen.

Denna kurs ovan ligger utanför kurspaketet. Du kan inte byta ut den mot de obligatoriska kurserna.

På Grundnivå 1, andra delen (Franska II), fortsätter du dina studier i franska genom att fördjupa och utveckla dina kunskaper i språket. Den består av 4 delkurser à 7.5 högskolepoäng: Skriftlig språkfärdighet II, Kultur och samhälle II, Franskspråkig litteratur II: fram till 1900 och Franska: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande. Kurserna ges sen eftermiddag/kväll.

Du kan själv bestämma din studietakt genom att läsa så många kurser du vill bland dessa fyra under en termin. Om du läser alla fyra kurser läser du (parallellt) Kurspaket franska II (31 - 60 hp).

På Grundnivå 2 (Franska III) fortsätter du dina studier genom att läsa Språkhistoria (7,5 hp). Dessutom väljer man mellan Franska, textanalys diskurs och korpus (7,5 hp) och Franskspråkiglitteratur och litteratur analys (7,5 hp). Du skriver ett examensarbete (15 hp) antingen på halvtid (genom att läsa 25%) eller på heltid (genom att läsa 50%). Du kan själv välja om du vill läsa en eller flera kurser samtidigt. Det finns Kurspaket IIIa Fransk litteraturvetenskap (61 - 90 hp) eller Kurspaket IIIb Fransk grammatik och lingvistik (61 - 90 hp) om du vill läsa ett kurspaket.

Magisternivå (avancerad nivå), kan man läsa Den Franska världen: Litteratur, Kultur och Översättning (7,5 hp) Talad franska: syntax, fonetik och perception (7,5 hp) och Magisterexamensarbetet (15 hp). Du kan själv välja om du vill läsa en eller flera kurser samtidigt. Alla dessa tre kurser ingår i kurspaketet Franska Magister II.

Sök på kurser och kurspaket som ges under vårterminen 2020

Bienvenue !

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Charlotte Lindgren
Univ lektor franska
023-77 83 07

Akademisk kvalitet

Monika Stridfeldt
Univ lektor franska
023-77 83 31

Personal

Univ lektor franska
023-77 83 47
Univ adjunkt franska
023-77 86 07
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 07
Docent
Univ lektor franska
023-77 80 23
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 31
Univ lektor franska
Senast granskad: