Distanskurs för upphandling av solcellssystem

Uppdragsutbildning för upphandling av solcellssystem som riktar sig till beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.
Solpaneler

Information

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Kursen är kostnadsfri och består av ett flertal inspelade föreläsningar samt en fysisk träff (workshop). Föreläsningarna, sammanlagt cirka fem timmar, får kursdeltagarna tillgång till under våren 2018. Workshopen kommer att hållas vid Högskolan Dalarna i Borlänge 16 maj och ger kursdeltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera läranderesultatet. Under denna träff arbetar vi med ett konkret upphandlingsexempel.

Kursen bekostas av EcoInside som är ett Interreg-projekt, vilket gör att ni kan delta kostnadsfritt. Som motprestation ska ni lämna tidrapport på nedlagd tid samt bifoga ett lönebesked som styrker er lönekostnad. Detta behöver vi ha för att få räkna er insats som medfinansiering i projektet och på så sätt finansiera framtagande och genomförandet av kursen. Ytterligare instruktioner om detta kommer i samband med anmälan till kursen. Genom att anmäla er förbinder ni er att lämna in tidrapport och lönebesked snarast efter kursens genomförande.

Kursinnehåll

 • Introduktion: Allmänt om solenergi och solel samt solelmarknad i Sverige och världen
 • Solcellsteknik: Olika solceller, verkningsgrad, prestanda
 • Systemutformning: Hur börjar man? Koppling av solcellsmoduler, växelriktare, dimensionering och kringutrustning
 • Elproduktion och elanvändning: Elproduktion från solceller, elbehov, lastprofiler, egenanvändning och lagring av solel
 • Solel i byggnader: Byggnadens förutsättningar, montage av solceller och byggnadsintegrering
 • Drift och underhåll
 • Investering och lönsamhet: Produktionskostnad för solel, värde av producerad solel inklusive olika stöd och incitament, exempel på lönsamhet
 • Affärsmodeller: Egen regi, elköpsavtal (Power Purchase Agreement), Leasing
 • Upphandling:
  • Del I: Förstudie, förfrågningsunderlag, kravspecifikation
  • Del II: Anbudsgivning, anbudsutvärdering, dokumentation, garantitid, besiktning

    

Anmälan senast 13 april.

Senast granskad: