Byggteknik

Ämnet byggteknik ger kunskaper om hur byggnader och anläggningar planeras, projekteras, produceras och förvaltas.

Kurserna är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin.

Vi erbjuder följande tre utbildningar inom ämnet byggteknik:

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp)

Byggarbetsledarprogrammet (120 hp)

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180)

Vi erbjuder även en kurs i Bärkraftigt byggande och boende.

Tillsammans med energiteknik erbjuder vi en Magister i energieffektivt byggande (English webpage)

Kurser
Grundnivå
Avancerad nivå
Kontaktinformation
Ämnesföreträdare
Studieadministratör
Senast granskad: