Byggteknik

Ämnet byggteknik ger kunskaper om hur byggnader och anläggningar planeras, projekteras, produceras och förvaltas.

Kurserna är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin.

Vi erbjuder följande tre utbildningar inom ämnet byggteknik:

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp)

Byggteknik - Produktion och förvaltning (120 hp)

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180 hp)

Vi erbjuder även en kurs i Bärkraftigt byggande och boende.

Tillsammans med energiteknik erbjuder vi en Magister i energieffektivt byggande (English webpage)

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Univ lektor byggteknik

Studieadministratör

Studieadministratör

Personal

Doktorand byggteknik
Doktorand byggteknik
Universitetslektor
Univ adjunkt byggteknik
Hans Persson
Univ adjunkt byggteknik
Ian Garman
Doktorand byggteknik
Ingemar Nygren
Univ adjunkt byggteknik
Univ lektor byggteknik
Docent
Univ lektor byggteknik
Univ adjunkt byggteknik (Tjänstledig)
Doktorand byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
Adjungerad Professor byggteknik
Tony Svensson
Univ lektor byggteknik
Gästprofessor byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: