Byggteknik

Ämnet byggteknik ger kunskaper om hur byggnader och anläggningar planeras, projekteras, produceras och förvaltas.

Kurserna är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin.

Vi erbjuder följande tre utbildningar inom ämnet byggteknik:

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet (180 hp)

Byggteknik - Produktion och förvaltning (120 hp)

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet (180 hp)

Vi erbjuder även en kurs i Bärkraftigt byggande och boende.

Tillsammans med energiteknik erbjuder vi en Magister i energieffektivt byggande (English webpage)

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Ingemar Nygren
Univ adjunkt byggteknik

Studieadministratör

Studieadministratör
023-77 88 88

Personal

Doktorand byggteknik
023-77 80 52
Doktorand byggteknik
Universitetslektor
023-77 83 54
Univ adjunkt byggteknik
023-77 82 29
Univ adjunkt byggteknik
023-77 84 60
Hans Persson
Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 37
Doktorand byggteknik
Ingemar Nygren
Univ adjunkt byggteknik
Univ lektor byggteknik
023-77 82 32
Docent
Univ lektor byggteknik
023-77 87 45
Univ adjunkt byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
023-77 80 28
Doktorand byggteknik
Univ adjunkt byggteknik
023-77 85 42
Univ adjunkt byggteknik
023-77 86 45
Adjungerad Professor byggteknik
Tony Svensson
Univ lektor byggteknik
Gästprofessor byggteknik
Senast granskad: