Ytterligare steg taget mot ett ändamålsenligt campus i Borlänge

Vid högskolestyrelsens sammanträde under tisdagen presenterades fem förslag för framtida lokalisering av campus Borlänge. Högskolestyrelsen har efter diskussion valt att gå vidare med tre av dessa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Campus Borlänge.
Campus Borlänge.

Följande förslag har högskolestyrelsen valt att gå vidare med. 

  • Om- och tillbyggnad av nuvarande campus
  • Om- och tillbyggnad av Liljanhuset i centrum 
  • Nybyggnad västerut i direkt anslutning till Dalarna Science Park 

Det innebär att förslaget om placering vid Resecentrum och ett av förslagen om placering vid Dalarna Science Park inte längre är aktuella.  

– För att skapa bra förutsättningar för bland annat våra labb behöver vi större markyta än den som placeringen vid Resecentrum erbjuder. Gällande det ena av två förslag vid Dalarna Science Park så begränsar intilliggande bebyggelse lokaliseringen av ett campus där, säger Henrik Janols, fastighetschef vid Högskolan Dalarna. 

Högskolestyrelsen kommer att ha ett nytt möte inom kort. Man kommer då reducera förslagen till två. Till dess ska ytterligare underlag tas fram för de tre förslag som nu återstår, bland annat ett ekonomiskt underlag. 

Förslagen har tidigare diskuterats tillsammans med personal på Högskolan Dalarna, representanter från kommunledningen, Hushagen, Tunabyggen och Dalarnas studentkår. De olika alternativen har presenterats för politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott i Borlänge, studenter på Campus Borlänge samt Dalarna Science Park som inkommit med sina synpunkter kring vilka möjligheter och utmaningar som finns. 

Läs också:

Planerna för campus Borlänge går framåt

Möjlighet till utveckling av Högskolan Dalarnas campus i Borlänge

Senast granskad:
Senast granskad: