Vilken inverkan har energieffektiviserande åtgärder?

Tina Lidberg har forskat om vilken inverkan energieffektiviserande åtgärder har. Den 5 juni försvarade hon sin licentiatuppsats på Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild på Tina Lidberg

Licentiatuppsatsen handlar om hur olika energieffektiviserande åtgärder på flerfamiljshus påverkar fjärrvärme och elanvändning, och hur detta i sin tur påverkar fjärrvärmeproduktion, resursanvändning och koldioxidutsläpp. Tina har också jämfört olika fjärrvärmesystem och sett att det finns lokala skillnader.

– Om en likadan energieffektiviserande åtgärd genomförs i två olika fjärrvärmesystem så får det olika påverkan på resursanvändningen och koldioxidutsläppen. På så vis är det viktigt att ta hänsyn till det omgivande energisystemet när man står inför att renovera och energieffektivisera byggnader, förklarar Tina Lidberg.

Forskningen är tänkt att bidra till förståelsen för att energisystem hänger ihop, att det som görs i ena änden påverkar hela kedjan. Ett annat mål är att fler ska få upp ögonen för de lokala skillnaderna som finns inom fjärrvärmen.

– I Sverige idag finns många fjärrvärmesystem, men de ser alla olika ut. Vill man veta vilken nytta en energieffektiviserande åtgärd verkligen gör måste man ha kunskap om detta och om hur just det systemet ser ut där den aktuella byggnaden ligger, säger Tina Lidberg.

Tina Lidberg försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats "Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System".

Länk till licentiatuppsatsen.

Senast granskad:
Senast granskad: