Vilken bild har vi av artificiell intelligens och vad gör den för samhället?

Vad är AI? Varför är det viktigt? Hur långt har utvecklingen kommit?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vilken inställning har vi människor till AI? Vilka är fördelarna och nackdelarna? Om robotar ersätter arbetskraft. Hur ska vi då få jobb?

Detta är några av de frågor som Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Högskolan Dalarna besvarade i måndagens "Förmiddag i P4 Dalarna" i Sveriges Radio.

Senast granskad:
Senast granskad: