Vi måste våga tala om de obekväma frågorna

I debatten om moskébygget i Borlänge poppar ofta fördomsfulla och rent rasistiska föreställningar om islam upp.

Men religionsforskaren Tomas Axelson menar också att det finns fakta kopplade till exempel till extrem islamism som vi är dåliga på att hantera i Sverige.

Under onsdagen medverkade Tomas Axelsson docent i religionssociologi och verksamhetsledare vid Interkulturellt utvecklingscentrum i Dalarna (IKUD) vid Högskolan Dalarna i SVT Dalarnas debatt om moskébygget i Borlänge. 

Efter programmet fanns även möjlighet att direkt ställa frågor till Tomas via SVT Dalarnas chatt.

Se inslaget på SVT Dalarna:  Religionsforskare: Vi måste våga tala om de obekväma frågorna och ta del av efterföljande chatt: Myter och fakta om Islam - forskaren svarar på dina frågor