Vi blir fler – rekordmånga sökande och utökat antal platser

Antalet sökande till högskolestudier ökar. Dessutom som en följd av coronapandemin stärker regeringen upp med fler utbildningsplatser inom områden som välfärden och arbetsmarknaden behöver – sjuksköterskor, lärare och tekniker. Högskolan Dalarna kommer därför kunna ta in fler studenter till hösten.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringen fördelar nu resurser till universitet och högskolor så att vårbudgetsatsningen på bristyrken kan fördubblas.

– Utifrån extra satsningen på bristyrken så får vi 31 helårsstudentplatser permanent och ytterligare 30 helårsstudentplatser när gäller livslångt lärande, konstaterar Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.  

 

Platserna inom livslångt lärande handlar om att högskolorna ska kunna bidra till omställningen för personer som kanske är på väg att permitteras som en följd av pandemin.
– Det är väldigt glädjande att vi får utökade resurser för att möta det mycket höga söktryck som råder för högskolan, säger Jonas Tosteby.  

 

I samband med sista ansökningsdag 15 april hade 25 051 sökt till Högskolan Dalarna. Detta ska jämföras med förra årets söksiffra på 18 143.  

Senast granskad:
Senast granskad: