Varför allt detta tjat om hållbarhet?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varför pratar vi så mycket om hållbarhet och vad betyder det egentligen? Hur förhåller det sig till religion, samhälle, ekonomi, genus, teknisk utveckling och jämlikhet? Hur förhåller du dig till begreppet? Ta med dig dina funderingar och kom förbi Högskolan Dalarna i vår. Lyssna och delta i vår föreläsningsserie "Sex perspektiv på hållbarhet"!

Det finns verkligen många frågor kring hållbarhet. Det mesta brukar ju handla om miljö, klimat och  konsumtion. Men det finns fler dimensioner av hållbarhet som vi kanske inte tänker på så ofta.

Kan tekniken verkligen rädda oss ur klimatkrisen? Kan vi uppnå könsfred och jämlikhet mellan människor? Kan vi sänka de ekonomiska kraven och ändå leva lyckliga liv? Och vad har religion med hållbarhet att göra?

Sex perspektiv på hållbarhet (YouTube, spellista)

Program

1. Hållbar utveckling i en religiös värld!

Fredrik Karlsson, Universitetslektor religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna, diskuterar i vilken utsträckning religiositet och religiös tillhörighet påverkar attityder till hållbar utveckling. Till exempel att vaccineringsprogram kan gå i stöpet om religiösa ledare motsätter sig eller att förbättra unga flickors situation på ett sätt som är acceptabelt för religiösa auktoriteter. 

Datum:  14 februari
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form:

Föreläsning och modererad diskussion

 

Inspelad föreläsning (YouTube)

2. Migrationens möjligheter och demokratins utmaningar – om tillitens betydelse för morgondagens samhälle

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, generalsekreterare vid World Values Survey, diskuterar globala värderingsmönster och kulturellt förankrade värderingsmönster. 

Datum:  14 mars
Tid: 15.00 – 17.00
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form: Föreläsning och modererad diskussion

 

Inspelad föreläsning (YouTube)

3. Människa och teknik - möjligheter och begränsningar för ett hållbart samhälle

Per Johansson, tidigare lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet, med inriktning på förhållandet teknologi-människa-natur, och poddradiomakare tillsammans med kulturjournalisten Eric Schüldt i serierna Människan och maskinen (SR), Kunskapens träd och Myter & Mysterier (oberoende). Per kommer i dialog att diskutera attityder till teknik(-utveckling) och dessas relationer till hållbarhet. Det handlar om en helhetssyn - alltså inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social och kulturell.

Datum:  21 mars
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form: Dialog och modererad diskussion

4. Kollaborativ konsumtion – en hållbar lösning?

Karin Bradley, lektor och forskare vid KTH, diskuterar för- och nackdelar med den snabbt växande kollaborativa ekonomin: att hyra, låna eller på annat sätt dela varor och tjänster med andra.

Datum:  18 april
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form: Föreläsning och modererad diskussion

 

Inspelad föreläsning (YouTube)

5. Apropå hållbar utveckling - några anledningar till varför vi förstör vår miljö!

Anna Klerby, universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna och doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet, diskuterar miljöförstöring ur ett samhällsekonomiskt- och genusperspektiv.

Datum:  2 maj
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form: Föreläsning och modererad diskussion

6. Förutsättningarna för en hållbar jämlikhet

Per Molander är forskare och rådgivare som sedan 1990-talet huvudsakligen arbetat vid olika nationella myndigheter och organisationer, bland annat som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen (2009-2015). Per har författat ett flertal rapporter och böcker om politisk filosofi, historia, religionshistoria, ekonomi samt frågor om förutsättningarna för mänskligt liv och tänkande. Per diskuterar helt enkelt(!) förutsättningarna för en hållbar jämlikhet.

Datum:  16 maj
Tid: 16.00 – 17.30
Plats: Biblioteket, Högskolan Dalarna, Falun
Form: Föreläsning och modererad diskussion
Senast granskad:
Senast granskad: