Värdefulla erfarenheter från praktik i annat land

Under hela termin fem har sjuksköterskestudenterna praktik i olika block, på olika platser. Möjligheten att förlägga sin praktik i ett annat land är det många som nappar på. För första gången har två studenter från Högskolan Dalarna gjort en del av sin praktik i Nepal.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Johanna Holmén och Aisha Mohamed Said
Aisha Mohamed Said och Johanna Holmén

Johanna Holmén och Aisha Mohamed Said fick möjlighet att göra fyra praktikveckor på Kathmandu Medical College i Nepal. En upplevelse som de kommer att ha stor nytta av i sitt framtida yrkesliv.

– Jag gjorde min praktik på en akutavdelning, berättar Johanna Holmén. Och den var väldigt olik hur det ser ut på en akutavdelning här i Sverige. Det var en stor sal med 19 platser, sjuksköterskor och läkare hade en gemensam expedition i mitten av salen, mitt bland både patienter och anhöriga. Taxibilar och ambulanser stannade precis utanför dörren till akutavdelningen, en dörr som alltid stod öppen.

– Den största skillnaden mot svensk sjukvård är att patienten själv måste köpa all nödvändig utrustning, fortsätter Johanna. Om inte tillståndet för patienten var väldigt akut fick personen helt enkelt vänta till anhöriga köpt ut smärtlindring, nålar och förband hos närmaste apotek. Här i Sverige börjar vi ju behandla patienten så fort vi kan, där väntar man in doktorns bedömning av vad som behövs och att anhöriga levererar detta. Finns det ingen möjlighet att köpa innan behandling så får patienten i efterhand återställa det som använts. Det var en olustig känsla att stå där och se patienter vrida sig av smärtor i väntan på att anhöriga skulle komma med smärtlindring.

– Nepal var ett land som för mig kännetecknades av mystik och spännande kultur, säger Aisha Mohamed Said. Att under en tid vara en del av deras sjukvård blev också extremt spännande. Jag var på två olika avdelningar, medicin och förlossning samt en dag på akuten tillsammans med Johanna. Jag fick jobba med andra sjuksköterskestudenter vilket är helt annorlunda mot i Sverige. Här går man tillsammans med en sjuksköterska under sin praktikperiod.

– Något som förvånade mig var den hierarkiska skillnaden, fortsätter Aisha. Här i Sverige är det patienten i fokus som gäller, där var hierarkin mellan läkare och sjuksköterskor påtaglig och man pratade över huvudet på patienten. Trots de knappa förhållandena så var patienterna väldigt tacksamma över den hjälp de fick. Sjukvårdspersonalen gjorde verkligen sitt yttersta med det material de hade, vilket var både vackert och inspirerande.

Något annat som Aisha blivit väldigt medveten om under sin tid i Nepal är språkbarriärer, vilket hon också skriver om i sin c-uppsats.

– Det var få av patienterna i Nepal som talade engelska. Jag fick förlita mig på att mina medarbetare översatte korrekt och förmedlade det jag ville säga. Jag kan förstå hur patienter känner det när man inte kan göra sig förstådd, också på grund av min egen bakgrund. Mina föräldrar kommer från Somalia så för dem var det en utmaning att göra sig förstådd i kontakt med vården här i Sverige. Jag och mina syskon fick agera tolkar. Det här är en lärdom jag kommer att ha stor nytta av i mitt yrke.

Carin Tärestam är en av lärarna på Högskolan Dalarna som ansvarar för studenternas utlandspraktik.

– Varje termin har vi fyra platser på ett sjukhus i Uganda och två platser i Nepal. Att vara sjuksköterska är att vara problemlösare, att lyssna till patienten om dennes livssituation och önskemål. När man väljer att åka till länder som Uganda och Nepal är man inte rädd av sig, man måste se möjligheter i nya situationer och vara kreativ. Sverige är ett mångkulturellt land, att själv sätta sig i situationer där man inte alltid blir förstådd eller förstår ger både bra erfarenheter och förståelse.

Både Johanna och Aisha, som tar examen till sommaren, har fått jobb. Johanna börjar på kardiologen på Sahlgrenska i Göteborg och Aisha på kardiologen på Danderyds sjukhus.