Värdefulla erfarenheter från praktik i annat land

Under hela termin fem har sjuksköterskestudenterna praktik i olika block, på olika platser. Möjligheten att förlägga sin praktik i ett annat land är det många som nappar på.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Johanna Holmén fick möjlighet att göra fyra praktikveckor på Kathmandu Medical College i Nepal. En upplevelse som hon kommer att ha stor nytta av i sitt framtida yrkesliv.

– Jag gjorde min praktik på en akutavdelning, berättar Johanna Holmén. Och den var väldigt olik hur det ser ut på en akutavdelning här i Sverige. Det var en stor sal med 19 platser, sjuksköterskor och läkare hade en gemensam expedition i mitten av salen, mitt bland både patienter och anhöriga. Taxibilar och ambulanser stannade precis utanför dörren till akutavdelningen, en dörr som alltid stod öppen.

– Den största skillnaden mot svensk sjukvård är att patienten själv måste köpa all nödvändig utrustning, fortsätter Johanna. Om inte tillståndet för patienten var väldigt akut fick personen helt enkelt vänta till anhöriga köpt ut smärtlindring, nålar och förband hos närmaste apotek. Här i Sverige börjar vi ju behandla patienten så fort vi kan, där väntar man in doktorns bedömning av vad som behövs och att anhöriga levererar detta. Finns det ingen möjlighet att köpa innan behandling så får patienten i efterhand återställa det som använts. Det var en olustig känsla att stå där och se patienter vrida sig av smärtor i väntan på att anhöriga skulle komma med smärtlindring.

Att under en tid vara en del av deras sjukvård blev också extremt spännande.

Johanna var på två olika avdelningar, medicin och förlossning samt en dag på akuten. Där fick hon jobba med andra sjuksköterskestudenter vilket är helt annorlunda mot i Sverige. Här går man tillsammans med en sjuksköterska under sin praktikperiod.

Carin Tärestam är en av lärarna på Högskolan Dalarna som ansvarar för studenternas utlandspraktik.

– Varje termin har vi fyra platser på ett sjukhus i Uganda och två platser i Nepal. Att vara sjuksköterska är att vara problemlösare, att lyssna till patienten om dennes livssituation och önskemål. När man väljer att åka till länder som Uganda och Nepal är man inte rädd av sig, man måste se möjligheter i nya situationer och vara kreativ. Sverige är ett mångkulturellt land, att själv sätta sig i situationer där man inte alltid blir förstådd eller förstår ger både bra erfarenheter och förståelse.

Johanna tar examen till sommaren och har fått jobb på kardiologen på Sahlgrenska i Göteborg.

Senast granskad:
Senast granskad: