Vad krävs för samverkan och samskapande?

Jonas Stier, professor i interkulturella studier på Högskolan Dalarna skriver i en debattartikel i Universitetsläraren om vad som krävs för bra samverkan.
Senast granskad: