Projektet "Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser" ska pågå i fyra år och beviljades under hösten 2017 över fem miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Läs ett reportage från forskningsprojektet