Utvecklar ny teori om rörelseinlärning

Gunn Nyberg, docent i Idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna deltar i ett forskningsprojekt för att studera nya teorier gällande rörelseinlärning. Projektet är ett samarbete med Dean Barker vid Göteborgs universitet och Håkan Larsson vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet "Att röra sig annorlunda: Utveckling av en icke-dualistisk teori om lärande av rörelser" ska pågå i fyra år och beviljades under hösten 2017 över fem miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Läs ett reportage från forskningsprojektet

Senast granskad:
Senast granskad: