Uttalande från Högskolan Dalarna styrelse

Som styrelse för Högskolan Dalarna vill vi här kommentera det uppkomna läget för Högskolan efter Regeringens beslut om att Högskolan ska bedriva verksamhet i såväl Borlänge som Falun. Vi är kritiska på tre punkter.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För det första: Regeringen har inte sett hela beslutsunderlaget om Högskolans lokalisering, eller hört hur styrelsen bedömer det, innan de griper in. Styrelsen har alltså inte fått möjlighet att fatta beslut i ärendet.

För det andra: Regeringen har inte beaktat studenternas rätt till medinflytande i frågan. Dalarnas studentkår vill att Högskolan Dalarna flyttar samman. De vill ha ett mera levande campus, trygga boenden och en bättre studiemiljö.

För det tredje: regeringens beslut försvårar för styrelsen att ta fullt ansvar för verksamheten i enlighet med Högskolelagen. Detta är en viktig principiell fråga för hela högskolesverige. Regeringens beslut skadar allvarligt principen om akademiska lärosätens bestämmanderätt, deras autonomi.

Därför protesterar också rektorer för 35 universitet och högskolor skarpt i en debattartikel i SvD mot regeringens beslut om vår högskolas lokalisering. Rektorerna skriver att "Regeringen fattar i så fall ett sådant beslut trots att Högskolelagen 2 kap 5§ föreskriver att 'En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor.'" Rektorerna skrivare vidare att "Det kan inte vara rimligt att regeringen ska använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa."

Vi instämmer i rektorernas protest. Styrelsen för Högskolan Dalarna har tillsammans med rektor ett långtgående ansvar för att upprätthålla en hög kvalitet på den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs vid Högskolan. Vi ska se till att mer än en halv miljard kronor av skattemedel används på ett klokt och effektivt sätt. Högskolan har utvecklat och förankrat en vision för sin framtid tillsammans med regionen. Nu är det vår uppgift att se till att visionen blir verklighet.

Utredningen om lokalisering och hela den efterföljande hörande- och analysprocessen har visat oss ett antal utvecklingsmöjligheter där vi kan agera på kort eller längre sikt. För det krävs ett omfattade och ambitiöst utvecklingsprogram som tar tillvara det goda arbete som genomförts. Att utveckla detta är därför nu vårt huvudfokus.

Peter Samuelsson, Ordförande
Karin Svenske Nyberg, vice Ordförande
Marita Hilliges, Rektor
Göran Arrius
Mats Bayard
Tiina Ohlsson
Taina Bäckström
Ulrika Liljeberg
Ingegerd Palmer
Susanna Heldt Cassel
Anna Ehrenberg
Mats Rönnelid
Tom Edoff
Susanne Talls
Amanda Söderberg

Senast granskad:
Senast granskad: